Skriv 100 ord om din förening

Här kan du berätta i Södermanlands Nyheter om aktiviteter som har ägt rum i din förening. Aktiviteten ska ha ägt rum för högst sju dagar sedan. Tänk på att berätta så att det är intressant för utomstående. Utrymmet är begränsat för att berättelsen skall koncentrera sig på det väsentliga. Bidragen publiceras normalt inom tre publiceringsdagar. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta i texten.Nu även med bild!

Med 100 ord kan man säga mycket, men en bild säger ännu mer. Nu lanserar vi möjligheten att bifoga en bild från den föreningsaktivitet som refereras i texten på vår populära 100 ord-sida. Glöm inte att ange fotograf och att skriva en bildtext.


Du måste har rättigheterna till bilden enligt upphovsrättslagen. Inget arvode utgår och publicering sker i mån av utrymme.


________________________________________________________________ 


OBS! Vi rekommenderar att du skriver din text i en ordbehandlare (till exempel Word) och sedan klistrar in texten i formuläret nedan.
Detta för att undvika att din text försvinner i händelse av problem med internetförbindelsen.