Bankskandalen: Joacim Lindgren slipper åtal – utredning läggs ner

SÖRMLAND

Sörmlands sparbanks tidigare vd Joacim Lindgren undslipper åtal. Åklagaren har lagt ner förundersökningen – och riktar skarp kritik mot bankens agerande och interna kontroll.

Beslutet innebär att målet i Nyköpings tingsrätt avskrivs och att misstankarna mot Lindgren inte blir rättsligt prövade.

Brott kan inte styrkas.

– Banken kan överklaga mitt beslut om den anser att det inte är korrekt. Gör den inte det, händer inget mer i ärendet, säger vice chefsåklagare Pernilla Törsleff som från Jönköping har lett förundersökningen.

Nystandet i Joacim Lindgrens förehavanden på vd-posten inleddes sommaren 2016. En visselblåsare slog då larm och inledde en händelsekedja som skulle få konsekvenser för flera personer i bankens ledning och styrelse. Lindgren var blott en dag från ett avgångsvederlag på 9,1 miljon kronor när han sparkades och polisanmäldes.

Sparbanken Sörmlands styrelse är obehagligt överraskad av åklagarens beslut. Ordförande Birgitta Johansson Hedberg säger att styrelsen inte alls delar åklagarens bedömningar och nu överväger att överklaga.

Misstanken gällde grov trolöshet mot huvudman, ett brott med flera års fängelse i straffskalan. Ex-vd:n anklagades för att med bankens pengar ha rest och festat och till sig själv ha betalat höga krog- och hotellnotor, dyr elektronik, viner och cigarrer.

Åklagaren och polisens bedrägerigrupp i Nyköping fick aldrig riktigt kläm på hur höga belopp som påstods ha missbrukats. Enligt Törsleff rörde det sig om ett ”antal” miljoner. De bidrog starkt till att banken 2016 gjorde ett minusresultat på 57 miljoner kronor. Men när Lindgren i polisförhör delgavs misstanke om brott, var det för poster värda 1,2 miljoner.

– Jag har bett banken om en precisering av allt som ansågs vara överträdelser. Men det har varit svårt att få fram.

När visslan blåste kallade styrelsen in en extern granskare. Rapporten från revisionsföretaget EY blev sedan ett viktigt underlag för polis och åklagare. Törsleff kan konstatera att vd, enligt både Sparbankslagen och bankens egna regler, varit behörig att besluta om inköp av varor och tjänster till banken.

Bland posterna som Lindgren förhördes om, fanns några mindre omfattande som han medgav var privata omkostnader. Resten hade han rätt att göra, ansåg han.

Detta har varit omöjligt att motbevisa; enligt Törsleff på grund av att bankens regler för privata inköp varit otydliga och den interna kontrollen direkt "undermålig".

– Man skulle ha haft en bättre kontroll och uppföljning och tydligt markerat att vissa inköp inte var okej. Här finns ett visst mått av medvållande från bankens sida, tycker hon.

Med början sommaren 2016 skakades Sörmlands sparbank med huvudkontor i Katrineholm av brottsanklagelser, brister i internkontrollen, avhopp, avskedanden och flera skandalomsusade oegentligheter. Foto:

Ett annat skäl till att förundersökningen läggs ner är förlikningen som träffades hösten 2017. Med Lindgrens återbetalning för privata inköp sköt banken sig själv i foten.

– På grund av förlikningen kan det inte straffrättsligt bevisas att banken lidit någon slutlig ekonomisk skada.

Utgången för brottsutredningen var väntad. Det säger Joacim Lindgrens försvarare, advokat Andreas Natt Och Dag, i en kommentar.

Tidningen har vid flera tillfällen sökt hans klient för att ge honom möjligheten att bemöta anklagelserna. Lindgren har dock varit som uppslukad av jorden.

Inte heller denna gång har han gått att nå. Till sin advokat har Lindgren dock hälsat att han är glad och lättad över åklagarens beslut och ser fram emot att lägga brottsanklagelserna bakom sig.

Andreas Natt Och Dag:

– Min klients uppfattning har hela tiden varit att han agerat för Sörmlands sparbanks bästa och att han följt de interna regler och den attestordning som funnits inom banken.

Banken är av rakt motsatt uppfattning. Styrelsens ordförande Birgitta Johansson Hedberg är mycket överraskad av åklagarens beslut.

– Vi delar inte åklagarens bedömning. Banken har utan tvekan lidit stor skada. Vi håller nu på att ta del av beslutet. Styrelsen får sedan ta ställning till om vi ska gå vidare.

Banken har 2016–2018 satt in omfattande åtgärder för att stärka den interna kontrollen.

– Helt klart fanns det otydligheter förut. Men det betyder inte att vd fick ta sig sådana friheter. Lämnar man dörren olåst hemma, innebär det inte att det är fritt fram för tjuvarna.

Vice chefsåklagare Pernilla Törsleff och polisens bedrägeriutredare har inte kunnat belägga att Joacim Lindgren begått något brott. Foto:

Johansson Hedberg delar inte heller åklagarens bedömning att förlikningen mildrade bankens slutliga skada.

– Förlikningen hänger inte samman med anmälan.

Hur mycket pengar Lindgren betalade tillbaka förblir en hemlighet.

– Innehållet i förlikningen är inte offentligt, så det kan jag inte kommentera.

Här hittar ni alla artiklar om bankskandalen

Alla turerna efter larm från anställd

Åklagarbeslutet om den tidigare vd:n sätter punkt för en lång rad av skandalomsusade turer kring banken. De tog sin början när Joacim Lindgren sade upp sig efter 18 år på banken.

Vd:n meddelade i april 2016 att han avsåg att lämna sitt uppdrag den 1 juli. Styrelsen beslutade om ett avgångsvederlag på 9,1 miljoner kronor.

Därefter hände följande:

2016

Juni: en anställd inom banken gjorde en anonym anmälan om missförhållanden där Lindgren varit inblandad. Revisionsföretaget EY anlitades för en extern granskning. Sörmlands media avslöjade att vd och styrelsen hade rest världen runt på bankens bekostnad och haft storslagna fester på lyxhotell, personalfester där Orup och Carola uppträtt.

Juni–juli: granskningen gav vid handen att den nu avstängda vd:n skulle ha levt lyxliv för bankens pengar och köpt elektronik, cigarrer, med mera. Lindgren fick sparken och polisanmäldes. Avgångsvederlaget ströps.

Augusti–september: missförhållandena rörde även styrelsens utlandsresor, vd:s lägenhet i Stockholm och bankens jaktresor med VIP-kunder. Flera högt uppsatta chefer i ledningen tvingades gå utan fallskärmar eller slutade självmant. Daniel Eriksson tillträdde som ny vd.

Oktober: Finansinspektionen inledde en granskning av banken och dess styrning. Nya vd:n satte stopp för jaktresorna. Vid ett stormöte med bankens huvudmän tvingades styrelsens ordförande Sven-Olov Carlsson kasta in handduken. Styrelsen beskylldes för att vara slapp och flat.

December: ny styrelse valdes vid ­extrastämma.

2017

Februari: nya ordföranden Birgitta Johansson Hedberg lade en stor del av skulden på den tidigare styrelsen. Dess sista, kvarvarande ledamöter lämnade sina uppdrag.

Mars: banken krävde att Lindgren skulle betala tillbaka "mer än enstaka miljoner". Även den gamla styrelsen krävdes på återbetalning, då banken upptäckt att för höga arvoden betalats ut.

April: det framkommer att banken under Lindgrens ledarskap sålde pampiga Riksbankshuset i Nyköping i juni 2016. Bankledningen krävde huset tillbaka. De gamla styrelseledamöterna återbetalade sina felaktiga arvoden och tvingades förmånsbeskatta sina resor. Förra styrelsen och Lindgren beviljades inte ansvarsfrihet vid stämman.

Maj: vd Eriksson slutade, enligt uppgift på egen begäran. Erik Hägglöv utsågs till ny vd.

Juli: vice vd Magdalena Hartman slutade på egen begäran.

September: banken och Lindgren förlikades. Lindgren återbetalar en okänd summa och får inget avgångsvederlag.

November: Finansinspektionens utredning konstaterar stora brister i bankens styrning och kontroll. Konsekvensen är 12,7 miljoner i sanktionsavgift.

December: en överenskommelse träffades med köparen av Riksbankhuset. Banken fick inte tillbaka det men kvarstod som hyresgäst. En av bankens huvudmän, Ewa Callhammar, reste krav på skadestånd mot förra styrelsen.

2018

Mars–april: en enig stämma beslutade att inte gå vidare med en skadeståndsprocess mot den gamla styrelsen. Vd Hägglöv slutade och ersattes av Sören Schelander.

December: förundersökningen mot Joacim Lindgren lades ner strax före jul.

Läs också

( 5 st )

Läs mer om dessa ämnen

Sörmlands SparbankNyköpingBankskandalenKrim
Relaterat