Regeringen ger grönt ljus för Ostlänken

SÖRMLAND

”Mycket glädjande”, tycker Urban Granström som däremot får vänta på andra viktiga svar kring jätteprojektet.

Under måndagen presenterade regeringen den nationella planen för transportsystemet år 2018-2029.

Totalt sett rör det sig om en satsning på 700 miljarder kronor under den tidsperioden och regeringen beskriver det som den största järnvägssatsningen i modern tid.

Av 700 miljarder kronor ska 35 av dessa avsättas till höghastighetsjärnvägen Ostlänken, mellan 2018-2029.

Ostlänken förväntas sedan vara färdig år 2033 och beräknas kosta totalt 55 miljarder kronor att anlägga.

– Det är mycket glädjande att regeringen nu har beslutat om den nationella planen där återigen Ostlänken proklameras och mer pengar finns avsatta för Ostlänken, säger Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande, i ett uttalande till Nyköping kommuns hemsida.

Nyköping, Skavsta och Vagnhärad kommer at få stationer längs med järnvägen och en nyckelfråga för Nyköpings kommun är var stationen vid Skavsta ska placeras.

Den frågan har Urban Granström inte fått något svar på under dagen, meddelar han i ett sms till SN.

Tågens hastighet är en annan stor fråga, där 320 kilometer i timmen eller 250 kilometer i timmen har varit buden. Där hade Nyköpings kommun hoppats på lite tydligare besked under måndagen.

– Jag tycker faktiskt att riksdag och regering behöver sätta ner foten i den frågan, vi fick ingen klarhet i det nu, säger Christian Udin, ostlänkenansvarig i Nyköpings kommun.

Läs mer om dessa ämnen

Urban Granström (S)OstlänkenTåg