Foto:

Brandmännens riksförbund stäms för brott mot fredsplikten: "Jag förstår inte vad de grundar det här på"

Brandmannaupproret

Först i Trosa, sedan i Oxelösund och nu även i Gnesta. Deltidsbrandmännen säger upp sig en efter en. Det gillas inte av alla. Nu går Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta till attack mot Brandmännens riksförbund (BRF) – och stämmer fackförbundet på en halv miljon kronor.

Förhandlingarna om ett nytt avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap, alltså Sveriges deltidsbrandmän, pågick i fjol. Ett nytt avtal, som kallas RiB17, skrevs på av alla inblandade parter i november.

Några månader senare har många deltidsbrandmän sagt upp sig i protest mot det nya avtalet.

När uppsägningarna började hagla över landet meddelade BRF, via en text på sin hemsida, att man inte ställer sig bakom massuppsägningarna. Samtidigt skrev facket att man sympatiserar "med enskilda personer som, på ett individuellt plan, anser sig inte orka med sin arbetssituation och sina förhållanden".

Senare i samma text förutspådde man protester kopplade till lönerna och skrev: "Vi var dock oense i våra farhågor och då två fackförbund redan accepterat avtalet ansåg och anser vi att då får vi-väl-se-då. Och då vill vi vara med och kunna påverka och ställa till rätta för svensk räddningstjänsts och våra medlemmars skull vilket vi inte kan utan avtalet."

SKL och Pacta har skött förhandlingarna med fackförbunden. Nu stämmer man BRF till Arbetsdomstolen. Man delar inte bilden av att BRF inte ställer sig bakom massuppsägningarna.

− BRF har uppmanat sina medlemmar till massuppsägningar för att sätta tryck på arbetsgivarna. Det är en otillåten stridsåtgärd när det finns ett gällande avtal. BRF bryter mot fredsplikten och det är vår och Pactas skyldighet att vidta åtgärder. Det gör vi för våra medlemmars bästa och för att upprätthålla den svenska modellen, säger Niclas Lindahl, förhandlingschef på Sveriges Kommuner och Landsting.

Örjan Svensson är en av deltidsbrandmännen som sagt upp sig i Trosa. Han är även facklig företrädare för BRF.

– Jag förstår inte vad de grundar det här på. Tänker jag enbart på mig och mina kollegor har vi inte begått någon otillåten stridsåtgärd. Jag har sagt upp mig och killarna har sagt upp sig. Det hade ju varit skillnad om vi gått ut med en gemensam skrivelse. Här handlar det om enskilda individer som tagit egna beslut, säger Svensson.

Enligt SKL och Pacta har förhandlingarna kring avtalet gått till precis som de ska.

− När ett avtal väl är undertecknat går det inte att backa. Alla inblandade parters uppgift är att stå upp för det gemensamma avtalet, och att vårda och värna det tillsammans med sina respektive medlemmar. Det är anmärkningsvärt att BRF inte har tagit detta självklara ansvar för sitt eget avtal, säger Niclas Lindahl.

SKL och Pacta vill ha skadestånd på sammanlagt 500 000 kronor.

BRF reagerar kraftigt på attacken från SKL och Pacta. "Vi är oskyldiga till anklagelserna och har agerat tvärtom, uppmanat till lugn och försök till dialog i stället för aktioner av olika slag", skriver fackförbundet på sin Facebooksida.

Örjan Svensson tror att beslutet att stämma BRF var det sämsta som SKL och Pacta kunde ta.

– Det sämsta som kan hända är om det går prestige i saker. Det här förvärrar konflikten ytterligare. Jag tycker att man ska jobba mer för en lösning i stället, säger han.

Läs också

( 11 st )

Läs mer om dessa ämnen

RäddningstjänstenGnestaOxelösundTrosaArbetsmiljö
Relaterat