Därför kvarstår eldningsförbudet i Sörmland

Sörmland

Det har regnat kraftigt på sina håll i Sörmland den senaste veckan. Trots det kvarstår eldningsförbudet med anledning av skiftande väderförhållanden i länet.

– Först måste Länsstyrelsen upphäva sitt eldningsförbud, sedan kan vi göra det lokalt, säger Lars Lagebo, räddningschef i Eskilstuna.

Den 18 juli beslutade Länsstyrelsen om totalt eldningsförbud i hela länet med anledning av den höga brandrisken. Förbudet, som avser eldning utomhus och omfattar all uppgörande av eld och grillning på mark i allmänhet, gäller enligt Länsstyrelsens beslut som längst till den 18 augusti.

Tidigare har räddningstjänsten i varje enskild kommun bestämt när eldningsförbuden ska införas och hävas, i och med sommarens extrema förhållanden fick dock Länsstyrelsen mandat att lägga ett övergripande eldningsförbud. Det förbudet ligger ännu kvar trots att det har fallit en hel del regn på flera håll i länet den senaste veckan. Men så är inte fallet i hela Sörmland.

– Vi jobbar för att upphäva förbudet totalt i länet för att det ska bli en tydlighet. Här har det regnat och ser blött ut veckan framöver, men frågan är om Länsstyrelsen vill ta bort sitt förbud. Situationen ser annorlunda ut utmed Sörmlandskusten. Det har inte regnat lika mycket där som i Mälardalen, säger Lars Lagebo.

Frågan är under diskussion enligt Lars Lagebo och ett beslut kring eldningsförbudets vara eller inte vara kan komma från Länsstyrelsen under måndagen.

Läs mer om dessa ämnen

RäddningstjänstenLänsstyrelsen i Sörmlandeldningsförbud