En enkel till vikingatiden på tre minuter

Vingåker

Med kunskap, tålamod och detektivarbete öppnar sig dörren till historien.

– Det är inte mer än 2-3 minuter härifrån till vikingatiden, säger Göran Loo Kunstbergs.

Runstenen står vid Lyttersta utanför Vingåker. Mannen som guidar oss på tidsresan är mångsysslaren Göran Loo Kunstbergs, Näshultabo, musiklärare, 1700-talstrubadur, och säckpipespelande runstensentusiast.

På någon minut lär han oss att läsa runor. Med 16 tecken som mer eller mindre påminner om det svenska alfabetet går det lätt. Sedan krävs tålamod och detektivkunskaper för att översätta det skrivna till nutidssvenska.

Lytterstastenens Thurkunr raisti stain þansi abtir siriþ(i)r blir då Torgunn reste sten denna efter Sigrid.

– Man får smaka på det, läsa på och kunna namn. Det som jag läser på stenen det står men sedan tänker jag fritt om det, säger Göran Loo Kunstbergs.

  • Vid Lytterstabadet strax utanför Vingåker står runstenen som Torgunn rest till minne av Sigrid. "Det som är unikt med den här stenene är att den restes till en kvinna av en kvinna" säger runstensentusiasten Göran Loo Kunstbergs är också musiker och har komponerat en svit för just Vingåker. Fogdö har också fått en svit, och Katrineholm en fanfar till sitt 100-årsfirande. Foto:
  • Med tusen år på nacken kan det ibland vara svårt att se vad det står på en runsten. Läs med fingrarna eller använd "släpljus" för att tydligare se runtecknet. Foto:
  • Lytterstastenen ligger i mitten av en skeppssättning. Foto:
1/

Det är bra är att kunna sin historia. Som att runstenar hade sin storhetstid en kort period mellan 900 och 1000-talet. Som att vattnet stod fem meter högre på den tiden och att Sörmland var som en arkipelag där det ofta var båt som gällde.

Runstenen står i dag mitt i en skeppssättning inte långt från sjön Tisnaren, men då låg platsen antagligen precis vid strandkanten och skeppssättningen såg ut att vilja stäva ut över okända vatten.

Men vilka var då Torgunn och Sigrid?

– Det är inte ovanligt att kvinnor nämns på runstenar och både Torgunn och Sigrid var vanliga namn på den tiden. I mitten på stenen är det ett kors som symbol för vite krist. De var alltså kristna. Runstenar fanns ofta vid allfarvägarna. Det var ju där människor träffades. Torgunn var antagligen välbärgad. Det var dyrt att få en sten huggen och rest.

Runstenar restes som minnesmärken men deras placering berättar om dåtidens handelsvägar och tingsplatser.

5 stenhårda tips från Göran

1. Sigurdsristningen på Ramsundsberget, Sundbyholm.

2. Nyköping, Alla Helgona kyrka.

3. Gamla Spånga, Täckhammarsbro.

4. Ingvarsstenen Gripsholm, Mariefred.

5. Blacksta, Bjudby, "Jag kallar den för 'storstenen' därför att den är ett mäktigt stenblock, och innehåller ett stort och mäktigt meddelande."

Det ristades också på fasta stenblock och berghällar. Ibland är det en kortfattad text för att hedra någon, ibland berättar runorna en hel historia. Sigurdsristningen i Sundbyholm utanför Eskilstuna har bilder som kompletterar runorna och som berättar en lång och blodtörstig släkthistoria.

När handelsvägar stängdes och vikingafärderna tog slut försvann också bruket att rista runor i sten. Men de står kvar som en länk till svunna tider.

– Det finns en verklighet utanför dataspelens värld som är nog så spännande och värd att utforska. Åk på runsafari och en ny värld öppnar sig,

Vad skulle du rista på din runsten?

– Våga och vinn, världen är din, säger Göran Loo Kunstbergs.

Lär dig läsa runor – kolla in snabbkursen

Om runstenar

De flesta runstenarna finns i Mälardalen kring Eskilstuna, Strängnäs och ner längs östkusten och Nyköping.

Det finns över 400 runstenar i Sörmland.

Runalfabetet kallas också för futhark.

En prick fungerar som skiljetecken mellan orden.

Läs mer om dessa ämnen

LytterstabadetVingåkerHistoriaKulturhistoria