• Ostlänken skulle ha varit klar 2028, men nu meddelar Trafikverket att den inte kan bli klar under planperioden som sträcker sig till 2029, utan troligtvis tidigast i början av 2030-talet. Den är inte heller fullt finansierad i planperioden, utan 35 miljarder kronor är avsatta av totalt cirka 54 miljarder som den beräknas kosta. Foto:
  • Viking Jonsson Foto:
1/

"Förseningen av Ostlänken är oacceptabel"

SÖRMLAND

Förseningen av Ostlänken är oacceptabel. Det anser Regionförbundet Sörmland.

– Jag är mycket förvånad över beskedet, säger Viking Jonsson (S), ordförande i Regionförbundet Sörmland.

Ostlänken kommer inte att bli klar till år 2028, meddelade Trafikverket i ett förslag till regeringen förra veckan. I stället kan snabbjärnvägen mellan Järna och Linköping vara färdigbyggd först någon gång under början av 2030-talet. Det är inte acceptabelt, anser Regionförbundet Sörmland och hänvisar till kommunernas åtaganden att medfinansiera Ostlänken genom att bygga bostäder.

– Förseningen är anmärkningsvärd, när regeringen i nuvarande plan talar om en byggstart i år. Nu föreslår Trafikverket att skjuta på både byggstart och färdigställandet, säger Viking Jonsson.

– Kommunerna har lovat att bygga bostäder och bygger för folk som flyttar för att kunna pendla och så kan de inte pendla.

Trafikverket föreslog också en ändring av hastigheten på den nya snabbjärnvägen. Hittills har planeringen utgått ifrån att bygga järnvägen så att höghastighetståg kan köra upp till 320 kilometer i timmen. Men genom att sänka maxhastigheten till 250 kilometer i timmen kan rälsen byggas på traditionellt sett och för Ostlänken skulle det innebära en besparing på cirka 10 miljarder kronor.

Detta förslag tycker Viking Jonsson är bra eftersom det inte försvårar för regionaltågen, som redan tidigare var tänkta att gå i max 250 kilometer i timmen. Endast tåg mellan Stockholm, Göteborg och Malmö skulle ha gått i de högre hastigheterna.

Trafikverkets förslag går nu ut på remiss och både regionförbundet och kommunerna kan yttra sig.

– Vi gör vad vi kan och sedan fattar regeringen det slutliga beslutet. Vi får se vad det blir, säger Viking Jonsson.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Regionförbundet SörmlandViking JonssonSörmlandOstlänkenSnabbjärnvägTåg
Relaterat