Jeanette Durider och Jeneth Rinderud är sköterskor på mammografin i Katrineholm. Foto:

Gratis mammografi har inte lockat fler

Sörmland

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor. Med mammografi kan sjukdomen upptäckas i tid, men trots att det nu är avgiftsfritt så ökar inte besöken i Sörmland.

Sedan juli 2016 har det varit avgiftsfritt att göra en mammografiundersökning i Sverige, en avgift som tidigare varit upp till 200 kronor. Syftet med avgiftsfriheten var att öka deltagandet. I Sörmland tjuvstartade landstinget ett halvår tidigare och slopade då den hundralapp som besöket kostade. Men det har inte inneburit fler besök.

— Vi har inte sett någon märkbar ökning av deltagarfrekvens. Nu har det varit kostnadsfritt i snart två år i Sörmland. Det är tvåårsintervall mellan besöken så det är först efter två år som alla har märkt att det är gratis, säger Susanne Ullvin, mammoenhetens vårdenhetschef på Mälarsjukhuset.

Att besöken inte har ökat kan bero på att de flesta kom till besöken när de var avgiftsbelagda.

— Vi följer deltagarfrekvensen noga och brukar ligga kring 81 procent i Sörmland. Vi ligger högt och vi är nöjda med siffrorna.

Katrineholm har det lägsta deltagandet av de sörmländska sjukhusen med en deltagarfrekvens på 79 procent. I Eskilstuna ligger siffran på 80 procent och i Nyköping 84 procent.

Mammografi

Mammografi är en röntgenundersökning av kvinnors bröst som förbättrar möjligheten att på ett tidigt stadium upptäcka bröstcancer.

Undersökningen omfattar kvinnor i åldrarna 40-74 år och kontrollerna utförs inom ett tvåårs-intervall.

Anledningen till att folk uteblir har inte undersökts närmare. Om någon har svårt att förstå information på svenska så finns översättning till alla språk på vårdguiden 1177 och mammoenheten uppdaterar information löpande.

— När nyanlända får sitt personnummer så får de kallelser till flera olika undersökningar, till exempel folktandvården och mammografi. De är oerhört tacksamma och kommer så gott som alltid. Vi är noga och förklarar första gången att det är viktigt att de kommer varje gång de blir kallade. Sen har de också möjligheten att få tolk om de vill, säger Susanne Ullvin.

De som uteblir får hem en påminnelse om att de ska höra av sig för att få en ny tid.

I receptionen på radiologen på Kullbergska sjukhuset jobbar Sofia Bodin och hon förklarar att när patienterna kommer så anmäler de sin ankomst på en dataskärm.

— En del kommer ändå fram och frågar om de inte ska betala något. De reagerar positivt när jag säger att det är gratis.

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

Landstinget SörmlandKatrineholmKullbergska sjukhusetMälarsjukhusetNyköpings lasarettFriskvårdSjukvård
Relaterat