1 600 nya jobb förväntas dyka upp i Sörmland i år, enligt Arbetsförmedlingens prognos. Foto:

Här finns de lediga jobben i Sörmland

SÖRMLAND

Det ser allt ljusare ut på den sörmländska arbetsmarknaden inom de allra flesta branscher. Inom vissa yrkeskategorier är behovet av ny arbetskraft extra stort.

Arbetsförmedlingen har presenterat sin prognos för länets arbetsmarknad under 2018.

Och det förutspås bli ett riktigt bra år inom många branscher. Arbetsförmedlingen konstaterar att många arbetsgivare behöver nyanställa samtidigt som bristen på arbetskraft är stor i länet. Enligt deras bedömning väntas 1 600 nya jobb växa fram i Sörmland i år.

– Vi har stor efterfrågan inom många branscher i länet, framför allt inom utbildning och bygg/anläggning är det stor brist på arbetskraft. Generellt kan man säga att jobbmöjligheterna är goda inom många branscher om man fullföljt sin gymnasieutbildning, säger Jens Lotterberg, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen i ett pressmeddelande.

I prognosen konstaterar Arbetsförmedlingen även att det råder stor brist på sjuksköterskor, och det är framförallt sjuksköterskor med specialistkompetens som efterfrågas. För personer med en högskoleutbildning i bagaget ser det även ljust ut för läkare, tekniker och socionomer, enligt prognosen.

– Och vill man ha jobb direkt efter gymnasiet är det klokt att satsa på en utbildning inom till exempel vård- och omsorg, bygg, transport eller industriteknik, förutspår Jens Lotterberg.

Läs mer om dessa ämnen

ArbetsmarknadSjukvård