Enkät: De här frågorna engagerar i SN-kommunerna

SÖRMLAND

Nu har du chansen att ställa politikerna mot väggen. De här frågorna vill Nyköpings-, Oxelösunds-, Trosa- och Gnestabor ställa.

Vilken fråga vill du ställa till dina politiker, de här svaren har vi fått in från kommunerna i SN:s spridningsområde.

NYKÖPING

 • Oscar Malm, 36 år och Viktoria Wahren, 26 år, Nyköping: – Kan du lova att det inte blir ytterligare stora investeringar i Nyköping, efter resecentrum och nya länsmuseet, före satsningar på vård och skola?
 • André Frigura, 27 år, Nyköping: – Kan du lova att lösa problemet med ljudföroreningar i centrala Nyköping, till exempel den höga musik som spelas på nätterna utanför Vipsgrillen?
 • Malin Göthberg, 49 år, Nyköping: – Kan du lova att det byggs en lekpark centralt i Nyköping, exempelvis i nya Teaterparken?
 • Elisabeth Ringdahl, 66 år, Nyköping: – Kan du lova att skolmaten kommer att lagas mer på plats, på fler skolor än i dag?
1/

OXELÖSUND

 • Johnny Fernqvist, Oxelösund: – Kan du lova att ni inte ska höja skatten de närmaste fyra åren?
 • Levi Hjortsberg, Oxelösund: – Kan du lova bättre butiksutbud eller i alla fall bättre förutsättningarna för butikerna att klara sig i Oxelösund?
 • Birgitta Skårberg, Oxelösund: – Kan du lova att det byggs ett generationsboende i Oxelösund?
 • Anna Silverbern, Oxelösund: – Kan du lova någon mer fritidsgård i ytterområdena eller aktiviteter för ungdomarna på kvällar och helger?
1/

GNESTA

 • Maria Andersson, Gnesta: – Kan du lova att alla barn, även de särbegåvade, får hjälp i skolan?
 • Tano Ferrandet, Gnestapendlare: – Kan du lova att göra allt som kommunpolitiker för att se till att tågen går tätare och att de fungerar?
 • Eva Nyberg, Gnesta: – Kan du lova att bevara parken vid pendeltågstationen som den är, där den stora linden som ger fin skugga åt folk?
 • Alan Waller, Gnesta: – Kan du lova att ta politiskt ansvar att fortsätta med lyckade integrationsarbetet som kommunen gjorde kring Solbacka?
1/

TROSA

 • Kerstin Kraft, Trosa: Kan du lova att ni ska lösa problemet med Snöholmen?
 • Robert Dahlin, Trosa: Kan du lova att det ska bli lättare att få tid på vårdcentralen?
1/

Läs också

( 4 st )

Läs mer om dessa ämnen

GnestaNyköpingOxelösundTrosaÄmne/Val2018#kandulova
Relaterat