Foto:

Kortare vårdtider borgar för fler operationer

SÖRMLAND

Knä- och höftledsoperationer utförs på sörmlänningarna på löpande band. När patienter i övriga landet tvingas vänta får över 90 procent av sörmlänningarna ny höft- eller knäledsprotes. Men inom psykiatrin haltar det.

– På klinikerna har man jobbat stenhårt med hela flödet från det att patienterna kommer in till dess de kan skrivas ut. På så sett har vi också kunnat korta vårdtiderna, säger Elisabeth Lundevall, divisionschef på landstinget.

Kortare vårdtider innebär att vårdplatser, sängar, i högre grad blir lediga. Vårdplatser är annars en flaskhals. Få vårdplatser betyder att opererande personal tvingas vänta till dess sängar blir lediga. Fortfarande är det ont om vårdplatser, vilket överbeläggningarna vittnar om.

Och efter en förbättring under hösten av antalet överbeläggningar har landstinget åter flest överbeläggningar i landet, tio stycken per 100 disponibla vårdplatser (decembers mätning, Sveriges kommuner och landsting). Nyköpings lasarett hade flest överbeläggningar 12,1, följt av Kullbergska 10,2 och Mälarsjukhuset 9.

Men detta till trots lyckas de sörmländska sjukhusen erbjuda vård till fler och snabbare inom flera områden jämfört med rikssnittet i landet. När det gäller ett överslag av alla planerade operationer får 77 procent av sörmlänningarna vård inom 90 dagar (vårdgarantin). Snittet i landet är 74 procent.

När det gäller vanliga operationer som höftledsoperationer (protes) så fick i december 98 procent av Mälarsjukhusets patienter genomgå operation och 91 procent på Nyköpings lasarett inom 90 dagar. Snittet över hela landet var 85 procent. För grannen Västmanland var det bara 75 procent av invånarna som fick tid till operation inom vårdgarantin.

Även när det gäller knäledsoperationer (protes) fick 92 procent av sörmlänningarna genomgå operation (93 procent på Mälarsjukhuset, 92 procent på Nyköpings lasarett).

Däremot är tillgången till ett förstabesök inom allmän psykiatrin sämre än i övriga landet. 74 procent av patienter fick vård inom 90 dagar, vilket är betydligt färre än snittet i landet, 88 procent.

– Vi har högt söktryck i hela länet och mycket vakanser på personalsidan, säger Mari Kampf Westerberg, divisionschef inom psykiatrin.

Förstabesök till barn- och ungdomspsykiatrin får 92 procent vård inom 90 dagar, rikssnittet 93 procent.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Landstinget Sörmland
Relaterat