Landstinget tvingas skjuta till tio miljoner kronor till ett av sina bolag, som går med kraftigt underskott. Pengarna tas från egna kapitalet. Foto:

Landstinget räddar bolag - skjuter till tio miljoner kronor

SÖRMLAND

Ett av landstingets bolag är på ekonomiskt obestånd. I år beräknas underskottet till 21,5 miljoner kronor. För att täcka fjolårets underskott på nästan tio miljoner skjuter landstinget till ett ägartillskott. – Styrelsen har inte varit tillräcklig hård, säger Christer Sundqvist (M) styrelseledamot i bolaget.

Landstinget har ett antal bolag i sitt hägn. Folktandvården, fastighetsenheten, D-data och Landstingsservice AB är några helägda bolag. Över de bolagen svävar moderbolaget Vita huset, kallat. Vd i moderbolaget är Jan grönlund, tillika landstingsdirektör.

Det bolag som ekonomiskt går på knäna är Landstingsservice. Bolaget tillhandhåller landstinget tjänster som transporter, städning med mera. De ekonomiska bekymren i bolaget har pågått en längre tid. Det går till och med att utläsa från styrelseprotokollen från bland annat moderbolaget. Och i protokollen går att utläsa att samarbetet mellan Landstingsservice och FM-enheten (fastighetsbolaget) knakat och kan vara en bidragande anledning till de ekonomiska oroligheterna.

Den 17 mars i fjol står att samverkansmöten mellan servicebolaget och FM-enheten pågår "utvecklingen går i rätt riktning" hävdas det. En månad senare redovisas "att bolaget är i obalans mellan kostnadsutveckling och möjlighet att ta betalt i motsvarande grad".

I juni fortsätter mötena mellan bolagens vd och koncernchefen (Grönlund) och i september pekar prognosen för Landstingsservice på ett underskott på 9,4 miljoner kronor. Moderbolaget, Vita huset, "föreslås lämna koncernbidrag".

Den 14 december framkommer att "bolagets nuvarande svårigheter bearbetas" och att underskottet uppgår till 11,5 miljoner kronor och beräknas öka till 21,5 miljoner år 2018.

Hur servicebolagets angelägenheter ha kunnat fortgå utan åtgärder från koncernens vd (Grönlund) eller att bolagens styrelseledamöter framstår som gåtfullt.

– Man har totalt misslyckats med att komma överens om prismodellen (mellan servicebolaget och FM-enheten), säger Christer Sundqvist, som är ganska ny i styrelsen.

Landstingsstyrelsens ordförande Monica Johansson (S) medger att servicebolaget har ekonomiska bekymmer och att det bland annat beror på ombyggnationer, som gjort stora ekonomiska hål i fickan.

Hon och övriga ledamöter i landstingsstyrelsen beslutade vid tisdagens sammanträde om ett ägartillskott på tio miljoner kronor till moderbolaget Vita huset för vidare utbetalning till servicebolaget.

Hade servicebolaget riskerat konkurs utan ägartillskott?

– Det kan mycket väl varit så, svarar Monica Johansson.

Lönehöjning för landstingsdirektör

Landstingsstyrelsen beslutade att ingen rekrytering av ny direktör till den nya organisationen Region Sörmland ska ske. Det innebär att landstingsdirektör Jan Grönlund fortsätter på posten även i den nya Region Sörmland.

Landstingsstyrelsen beslutade också att höja Jan Grönlunds lön, som i dag är 140000 kronor i månaden, med 3300 kronor i den årliga lönerevisionen. Landstingsstyrelsens ordförande och vice ordförande Monica Johansson (S) respektive Mattias Claesson (C) poängterar dock att lönehöjningen är 2,375 procent och därmed lägre än vad många landstingsanställda fått.

Läs mer om dessa ämnen

Landstinget SörmlandEkonomi