• Landstingsdirektör Jan Grönlund.
  • Oppositionslandstingsråd Magnus Leivik (M).
  • Personallandstingsråd Jacob Sandgren (S).
1/

Landstingsdirektören slår tillbaka – försvarar ledningen i het fråga

Sörmland

Landstingsdirektör Jan Grönlund försvarar ökningen av landstingets ledning. Antalet administratörer kommer att öka ytterligare när landstinget blir Region Sörmland, fortsätter han.

– Jag vill redan nu berätta att från 2019 kommer antalet anställda att öka ytterligare med cirka 100 medarbetare, uppger Jan Grönlund.

Det är personal från regionförbundet Sörmland och kollektivtrafikmyndigheten, som ska in under samma paraply som landstinget, vilket innebär fler antal anställda inom administrationen.

Nyligen beskrev vi att antalet administratörer, chefer och landstingsdirektörens staber blivit fler samtidigt som antalet sjuksköterskor blivit färre.

Ökningen av ledningen består till största delen av fler chefer i första linjen, och organisationsförändringar, förklarar Jan Grönlund. Att hans egna staber vuxit beror också på organisatoriska förändringar, fortsätter han.

Oppositionslandstingsrådet Magnus Leivik (M) ger i artikeln, om växande administration, uttryck för att det blivit tio fler kommunikatörer under mandatperioden. Det är informatörer som bytt titlar till kommunikatörer, hävdar Grönlund.

Den totala ökningen av anställda som arbetar med kommunikation inom hela landstinget under perioden 2014-2018 är fyra, inte tio, uppger Grönlund.

Sammanlagt arbetar 23 personer med kommunikation inom landstinget, det inkluderar de för i år nyanställda: målgruppsanpassad kommunikatör respektive förändringskommunikatör.

Magnus Leivik anser att administrationen skulle tjäna på att digitaliseras i större utsträckning. Men utvecklingen av digitala lösningar, såväl inom administrationen som inom sjukvården, går i landstinget långsamt, menar Leivik.

– Sörmland ligger efter den digitala utvecklingen. Digitalisering höjer kvaliteten och effektiviteten, säger han.

Personallandstingsrådet Jacob Sandgren (S) håller delvis med, men noterar också att framsteg görs.

– Digitalisering finns, som Leivik vet men kanske inte säger, med i dokumentet Framtidens hälso- och sjukvård, som en av nycklarna för att vi ska kunna bli Sveriges friskaste län. Det Leivik också vet, men kanske inte säger, är att han och jag tillsammans har suttit och arbetat fram en digitaliseringsstrategi i sommar som ska tas av landstingstyrelsen inom kort! uppger Sandgren och fortsätter:

– Sist men inte minst så ser vi alla fram emot när vi kan gå i land med upphandlingen av Framtidens vårdinformationssystem, vilket vi ser är ett svar på det missnöje som finns. Tyvärr är upphandlingen försenad på grund av överklaganden.

Fler i ledningen

Mellan sista december 2014 och sista december 2017 har antalet sjuksköterskor minskat med 24 stycken.

Under samma period har antalet anställda inom landstingets ledning ökat från 287 till 346. Även det totala antalet administratörer har vuxit.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

Valet2018Landstinget Sörmland
Relaterat