Sören Axelsson, Lennart Foss och Jimmie Näslund. Foto:

Södermanlands Nyheter får ny ägare – NTM köper Sörmlands Media AB

Sörmland

Mediekoncernen NTM, med bas i Norrköping, köper Sörmlands Media AB där bland annat Södermanlands Nyheter ingår. Säljare är Sörmlands Medias moderbolag Eskilstuna-Kuriren AB, som får betalt i form av aktier i NTM.

Sörmlands Media AB, med titlarna Södermanlands Nyheter, Katrineholms-Kuriren och Eskilstuna-Kuriren får en ny ägare. NTM har för avsikt att förvärva den sörmländska koncernen med samtliga ingående företag.

Nyheten om förändrat ägande i Sörmlands Media släpptes strax efter 9.30 på tisdagsmorgonen.

– Vi är väldigt glada över att kunna förvärva Eskilstuna-Kuriren, Södermanlands Nyheter och Katrineholms-Kuriren, säger Lennart Foss, koncernchef i NTM. Det stärker NTM-koncernen och tryggar utgivningen av de sörmländska tidningarna för framtiden.

NTM är en av Sveriges största mediekoncerner med verksamheter i Östergötland, norra Småland, Uppland, Gotland och Norrbotten och en omsättning på 1,8 mdr kronor och cirka 1300 anställda. Huvudkontoret ligger i Norrköping.

– Geografiskt sett passar tidningarna in mycket bra i vårt koncernbygge då vi kommer att få ett sammanhängande utgivningsområde från Uppland ner till norra Småland, något som ger oss stora synergieffekter, säger Lennart Foss.

– Våra tidningar är idag välskötta och journalistiskt mycket framgångsrika. Genom att vi nu gör en fusion med NTM med sina starka finanser och sin framåtsyftande publicistiska ambition för lokaltidningar skapar vi förutsättningar för att våra tidningar ska vara en fortsatt aktör i utvecklingen av den framtida mediemarknaden och därmed ha en tryggad utgivning, säger Sören Axelsson, ordförande för Eskilstuna-Kuriren AB.

I Sörmlands Media ingår även tryckeribolaget Ektab och fastighetsbolaget Printfast som äger tryckerifastigheten i Eskilstuna samt Österbergs tryckeri AB i Nyköping. I förvärvet ingår även Eskilstuna-Kurirens ägarandel i Mittmedia.

När affären genomförs kommer Eskilstuna-Kuriren att erhålla en styrelseplats och en ägarandel i NTM. Ambitionen är att affären ska genomföras den 1 november.

Den personal som idag är anställd i Eskilstuna-Kuriren AB kommer att erbjudas fortsatt anställning inom Sörmlands Media.

NTM – en stor mediekoncern

NTMär en av Sveriges största mediekoncerner med verksamheter i Östergötland, norra Småland, Uppland, Gotland och Norrbotten och en omsättning på 1,8 miljarder kronor och cirka 1300 anställda.

Huvudkontoret ligger i Norrköping.

Så ser Sörmlands Media ut

Sörmlands Media, som i dag ingår i koncernen Eskilstuna-Kuriren AB,ger ut sexdagarstidningarna Södermanlands Nyheter, Eskilstuna-Kuriren med Strengnäs Tidning och Katrineholms-Kuriren.

Den sammanlagda TS-upplagan för dagstidningarna ligger på 51 800 dagliga exemplar.

Sörmlands Media förmedlar också nyheter dygnet runt på sajterna sn.se, ekuriren.se, kkuriren.se och sajterna har sammanlagt cirka 250 000 unika webbläsare varje vecka, samt gratistidningen Extra till alla hushåll i flera editioner i Sörmland.

Läs mer om dessa ämnen

Södermanlands NyheterNyköping