I Oxelösund har Oxelö Energi sedan 1979 haft ett samarbete med SSAB, där spillvärmen från främst ståltillverkningen används som värmekälla i fjärrvärmenätet. Foto:

Ny rapport: Industriell spillvärme kan göra länet energieffektivare

Sörmland

240 sörmländska villor skulle kunna bli uppvärmda av spillvärme från närliggande industrier. Det visar en ny rapport från länsstyrelsen.

Om de sörmländska industriernas överskottsvärme togs bättre till vara, skulle goda möjligheter finnas att använda den i fjärrvärmenätet, fastigheter eller andra industrier. Det visar rapporten, som anser att störst potential finns i Katrineholm, Eskilstuna och Strängnäs.

I Södermanland används spillvärme bara i ett fjärrvärmenät. Det är Oxelö Energi AB, som via ståljätten SSAB tillförde hela 96 GWh spillvärme till fjärrvärmenäten år 2016.

Spillvärme från industrier är en outnyttjad resurs, som kan användas för att minska behover av ny energi.

Totalt uppskattas det finnas minst 6 GWh per år i spillvärme från fem sörmländska industrier. 1 GWh motsvarar ett års uppvärmning av 40 villor. Studien visar att 18 företag skulle ha goda möjligheter att nyttja spillvärme.

Industriell spillvärme utgör det tredje största bränslet i landets fjärrvärmenät, efter förnybara trädbränslen och sopor. Cirka åtta procent av fjärrvärmen kommer från spillvärme och det finns ett 80-tal orter i Sverige där fjärrvärmeföretag och industrier samarbetar.

Rapporten heter Spillvärmepotential i Södermanland - en basstudie, och bygger på enkäter till 100 företag varav 71 har svarat. Länsstyrelsens ambition är nu att öka kunskapen om hur energi kan användas effektivare och hur man tar tillvara spillvärme.

Läs mer om dessa ämnen

EnergiMiljö