Birgit Båvner är tycker att nedgången är förvånande, både vad gäller landet och Sörmland. Konjunkturen är fortfarande väldigt stark och då brukar det vara bra att starta företag. Foto:

Nyföretagandet minskar kraftigt i östra Sörmland

Sörmland

Antalet nyregistrerade företag minskar kraftigt i Sörmland. Nedgången kommer efter flera år med positiva siffror och det kan kanske förklara kraften i nedgången, anser Birgit Båvner på Nyföretagarcentrum östra Sörmland.

I Sörmland minskade antalet nyregistrerade företag 2018 med 14 procent jämfört med året före, enligt statistik från programvaruföretaget Wisma.

Sörmland har den kraftigaste nedgången av samtliga län. I genomsnitt sjönk nyföretagandet i riket med sju procent.

Birgit Båvner är tycker att nedgången är förvånande, både vad gäller landet och Sörmland. Konjunkturen är fortfarande väldigt stark och då brukar det vara bra att starta företag.

– Å andra sidan är arbetsmarknaden också väldigt stark, och det kan göra att färre tar klivet och satsar på att bli egenföretagare, säger hon.

En annan omständighet som möjligen kan påverka siffrorna neråt är att egenanställning ökar markant. Egenanställning innebär att privatpersoner driver eget men är anställda i ett så kallat egenanställningsföretag, i stället för att starta ett eget företag.

Under 2017 och åren dess för innan startades väldigt många nya företag i Trosa, Gnesta och Oxelösund. I Nyköping har också antalet nystartade företag legat på en bra och stabil nivå, berättar Birgit Båvner.

Kanske är det lättare att nedgången blir mer markant när den kommer från en riktigt hög nivå, resonerar hon.

– Å andra sidan är vi fortfarande befolkningsökning i till exempel Nyköping. Det brukar också göra att antalet nya företag ökar.

Är du orolig eller ser du nedgången som mer tillfällig?

– Jag är definitivt inte orolig. Jag ser redan nu att söktrycket till våra starta eget-kurser är stort. Jag tror att 2019 blir ett bra år. Vi kanske inte vänder kurvan men jag tror inte heller att minskningen fortsätter.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

NyköpingNäringslivaffarsliv
Relaterat