Carina Larsson, verksamhetschef på onkologkliniken, i landstinget Sörmland. Foto:

Personalbrist drabbar cancerpatienter – tvingas resa långt för behandling

Sörmland
annons

Bristen på läkare och specialistsjuksköterskor i landet gör att onkologkliniken i Sörmland har svårt att få tag i personal. Cancerpatienter har därför tvingats åka till andra landsting för strålbehandling.

– Vi jobbar hårt för att lösa det här, säger Carina Larsson, verksamhetschef på onkologen.

Örebro, Östergötland, Västmanland och Kronoberg. Det är några exempel på regioner som fått ta emot patienter från onkologkliniken i Sörmland.

— Det blir långt att åka för vissa och det beklagar jag, men vi måste hjälpas åt runt om i landet för att kunna ge patienterna den behandling de behöver, säger Carina Larsson.

Grunden till problemet är alltså att det finns för få onkologläkare och specialistsjuksköterskor, med kompetens att utföra strålbehandling. Detta i kombination med pensionsavgångar gör att onkologklinikern i Sörmland har ont om folk.

– Övrig personal, som till vårdavdelningen eller medicinsk behandling, är lätt att rekrytera men när det gäller strålsjuksköterskor och onkologläkare så har vi svårigheter, säger Carina Larsson.

Situationen är inte unik för Sörmland. Enligt Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Cancerfonden drabbas alla landsting och regioner av att det saknas utbildad personal.

Carina Larsson berättar att de har arbetat hårt för att få in rätt kompetens. Bland annat har de anställt allmänsjuksköterskor som specialutbildas inom strålbehandling.

— Utbildningen och inskolningstiden tar två år, berättar Carina Larsson som tror att situationen kommer att vända till hösten.

Utbildade strålsjuksköterskor, som nyligen flyttat till länet, har nämligen hört av sig till henne och sagt att de är intresserade av att jobba på onkologkliniken i Sörmland.

Tills att de nya strålsjuksköterskorna är på plats har verksamhetschefen vidtagit åtgärder för att avlasta nuvarande personal.

Landstinget har anställt fysiker som hjälper till med det tekniska arbetet vid strålbehandlingar samt undersköterskor som ta över vissa arbetsuppgifter.

— Jag är hoppfull att vi ska lösa det här, säger Carina Larsson.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

EskilstunaMälarsjukhusetSjukvårdsjukvård och hälsa
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka