Mikael Backman är polisområdeschef i Sörmland. Foto:

Polisen utlyser amnesti för explosiva varor: "Ökad förekomst av handgranater bland kriminella"

Sörmland

Mellan 15 oktober och 11 januari genomförs en amnesti för explosiva varor efter ett beslut från regeringen. Det är den första i sitt slag i Sverige.

Amnestin innebär att den som utan tillstånd har en explosiv vara kan kontakta polisen och lämna uppgifter om var denna finns. En polispatrull skickas sedan till platsen för att bedöma om varan kan tas om hand eller om nationella bombskyddet behöver kopplas in. Mikael Backman, polisområdeschef i Sörmland, ser positivt på initiativet.

– Amnestin tjänar ett huvudsyfte: att förebygga brottslig verksamhet. Förebyggande initiativ som syftar till att minska risken för att farliga föremål kommer till brottslig användning är oerhört viktiga och alltid, i mina ögon, viktigare än de repressiva.

Syftet med amnestin är att minska antalet illegala explosiva varor i omlopp, och därmed risken för att dessa används i brottsliga sammanhang. Polisen har tidigare genomfört liknande amnestier för vapen vid fyra tillfällen, senast under våren 2018.

– I Sörmland har vi fått in ett antal gevär, pistoler och revolvrar tidigare. Resultatet av de hittills genomförda vapenamnestierna visar på att det finns en vilja hos allmänheten att bidra till att föremål tas om hand och det är min uppfattning att stat och regering tagit detta i beaktande när de fattat det här beslutet, säger Mikael Backman.

Definitionen av explosiva varor är bred och innefattar bland annat sprängämnen, krut och pyrotekniska artiklar, men det primära målet för amnestin uppges vara handgranater. Det är en uppfattning Mikael Backman delar.

– Det är min uppfattning att en väldigt viktig bevekelsegrund är den ökade förekomsten av handgranater bland kriminella som används i brottsliga sammanhang, bland annat för attentat mot polisstationer, säger han.

Den som innehar explosiva varor och vill utnyttja amnestin ombes kontakta polisen på telefonnummer 114 14. Explosiva varor får inte medtas till polisstationen.

Den som frivilligt kontaktar polisen har rätt att vara anonym.

Om amnestin

Amnestin innebär att den som hanterar explosiva varor utan att ha rätt till det inte ska dömas till ansvar om man kontaktar polismyndigheten och lämnar de uppgifter som behövs för att myndigheten ska kunna omhänderta varan.

För att få ansvarsfrihet krävs att Polismyndigheten har tagit om hand om den explosiva varan.

Den som frivilligt kontaktar Polismyndigheten har rätt att vara anonym.

Källa: Polisen

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Sörmlandpolis
Relaterat