Foto:

Senast skjutna hybriden har DNA-identifierats

Sörmland

Det när nu bekräftat att det senast skjutna hunddjuret i skyddsjakten var en hybrid mellan varg och hund.

I skyddsjakten på misstänkta hybrider mellan hund och varg i Katrineholmstrakten har hittills åtta djur fällts, vilket Kuriren har berättat om tidigare.

Den 20 januari fälldes det senaste djuret, en svart hane, under skyddsjakten.

Nu har länsstyrelsen fått resultatet av den DNA-analys som gjorts av djuret. Analysen bekräftar att det var en hybrid mellan hund och varg. Individen var också känd sedan tidigare av länsstyrelsen tack vare DNA från spillning.

I och med detta är nu alla kända hybrider skjutna. Samtidigt skriver länsstyrelsen på sin hemsida, att sökandet efter djur och spillning i området fortsätter till dess att det kan fastställas att samtliga hybrider inom skyddsjaktsområdet är fällda.

Sammantaget är det alltså två vargar och sex hybrider som har fällts i skyddsjakten. Undersökningen av den dödade tiken, mamman till hybridvalparna, har visat att hon varit dräktig med sju valpar. Därmed kan det tänkas att ytterligare en valp finns kvar i livet, även om länsstyrelsen inte känner till att så är fallet.

Skyddsjakten drogs i gång efter att det stod klart att hybrider mellan hund och varg fötts i Katrineholmstrakten. Motiveringen till jakten är att den nordiska vargstammen inte ska blandas med hund.

Läs också

( 4 st )

Läs mer om dessa ämnen

Länsstyrelsen i SörmlandKatrineholmSkyddsjaktVarg
Relaterat