Var ska Ostlänkenstationen ligga vid Skavsta? Det är frågan som debatteras i riksdagen. Foto:

Skavstastation debatterades i riksdagen – men inga besked gavs

NYKÖPING

På tisdagskvällen lyfte riksdagen frågan om var Skavstas station på Ostlänken ska placeras. Men Erik Bengtzboe (M) fick inte svar på alla frågor.

Är det viktigt att binda ihop trafikslagen (tåg och flyg)? Och när kommer regeringen att fatta beslut i frågan om var Ostlänkens station vid Skavsta ska placeras? Detta var frågor som Erik Bengtzboe, riksdagsledamot men även ledamot i kommunfullmäktige i Nyköping, ville ha svar på av regeringen.

Interpellationen var ställd till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), men det blev miljöminister Karolina Skog (MP) som svarade.

Någon tidpunkt för när regeringen fattar sitt beslut kunde hon inte ge. Inte heller kunde hon föregå beslutsprocessen och säga något om hur regeringen resonerar.

Frågan om var Ostlänkens station vid Skavsta flygplats ska placeras – på bibanan (som Trafikverket vill) eller på huvudbanan (som Nyköpings kommun och flygplatsen vill) – ligger nämligen på regeringens bord.

– Hur tänker regeringen kring den gamla doktrinen att binda ihop trafikslagen? Om den är prioriterad spelar det väldigt stor roll om man lägger stationen på en nationell stambana eller på en bana som trafikerar regionaltågstrafik, sade Erik Bengtzboe.

Karolina Skog svarade att hon var glad över Moderaternas engagemang för Ostlänken. Och här var de två överens.

– Det är glädjande att regeringen står fast vid Ostlänken som projekt, men det var nog det enda som var någon form av besked, kommenterade Erik Bengtzboe i efterhand.

Han passade också på att påpeka att Skavsta saknas i regeringens framtida planering för flyget i Sverige och sade att det är oroväckande att Svedavia (statligt bolag som äger Arlanda, och därmed konkurrent till Skavsta) har fått uppdraget att se över planeringen.

– Jag är rädd att regeringen har missat Skavsta. Läser man in den planering som finns saknas Skavsta och dess strategiska värde, sade Erik Bengtzboe.

Och i denna senare fråga har han för avsikt att återkomma till infrastrukturministern.

Här kan ni se hela debatten:

TV: Detta handlar tvisten om

Trafikverket vill se bibanan längs den lila sträckningen och stationen vid Skavsta på bibanan. Nyköpings kommun vill hellre att bibanan ska gå längs med TGOJ-banan (den sträckade linjen) och att stationen ska ligga på själva huvudbanan. Foto:

Trafikverket föreslår att bibanan går längs med huvudbanan vid Skavsta. Från stationen är det en promenad på cirka fem minuter till ankomsthallen, enligt Trafikverket. Foto:

Här finns Erik Bengtzboes interpellationen i sin helhet

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

RiksdagenNyköpings kommunErik Bentzboe (M)Skavsta OstlänkenSnabbjärnväg
Relaterat