Björn Lindgren, Svenskt näringsliv Foto:

Sörmland toppar tillväxtligan – optimistiska tongångar om framtiden

Sörmland

Sörmland har starkast tillväxt av samtliga landets län. Närheten till Stockholm och Norrköping pekas ut som en viktig förklaring – och spådomen är att Sörmland fortsatt kommer att gå bra.

Det är en sammanställning av de senaste siffrorna från SCB, och som avser 2017, som visar att Sörmland toppar tillväxtligan – och det rejält.

Ekonomin i länet växte med 5,6 procent. Uppsala och Skåne delar andraplatsen med en tillväxt på 4,1 procent medan siffran för hela landet stannar på 2,1 procent.

Björn Lindgren, regionchef på Svenskt näringsliv, är inte förvånad över den snabba tillväxten i Sörmland. Länet har en rad styrkor som nu ger utslag, anser han.

En av de viktigaste framgångsfaktorerna är närheten till Stockholm. Bostadsbristen i huvudstaden gör att regioner på pendlingsavstånd får en befolkningsökning, och med en växande befolkning stiger tillväxten.

– Dessutom medför en växande befolkning att det måste byggas bostäder och det påverkar också tillväxten positivt, säger han.

En annan styrka i länets ekonomi är framgångsrika industrier, framför allt verksamma i Eskilstuna, Katrineholm och Flen.

– Dessa industrier har sett en stark global efterfrågan. Det finns en rad skäl till framgången. Ett är den svaga svenska kronan, som har gynnat exportindustrin.

Johanna Palmer, vd på Östsvenska handelskammaren, delar bilden att Sörmland gynnas av närheten till Stockholm samt av att de östra länsdelarna är placerade i stråket mellan huvudstaden och Norrköping/Linköping.

Och hon bedömer att läget kommer att fortsätta vara en viktig framgångsfaktor för länet.

– Många människor vill inte bo i stora stressiga städer och med digitaliseringen får fler möjlighet att bo en bit bort från staden. I det perspektivet är Sörmlands läge gynnsamt även på lång sikt, säger hon.

Det kanske mest överraskade i sammanställningen över tillväxtsiffrorna är att Stockholm ser ut att sakta in. Det aktuella året, 2017, var tillväxten i huvudstaden endast 0,9 procent. Åren innan dess har Stockholms ekonomi vuxit med nära tre procent om året.

Om inbromsningen beror på en tillfällig svacka, är det inte mycket att orda om, tycker Björn Lindgren på Svenskt näringsliv. Men om det finns mer strukturella orsaker, ska inbromsningen tas på allvar.

– Stockholm har varit och är motorn i hela den svenska ekonomin. Så det är ett problem om inbromsningen har mer strukturella orsaker, säger han.

De fem topplänen

1. Sörmland placerar sig på plats ett med en tillväxt på 5,6 procent.

2-3. Uppsala och Skåne med en tillväxt på 4,1 procent.

4. Jönköping med en tillväxt på 3,9 procent

5. Norrbotten med en tillväxt på 3,8 procent

Siffrorna är preliminära, avser år 2017 och kommer från SCB. Sammanställningen har gjorts av handelskammaren i Stockholm.

Läs också

( 5 st )

Läs mer om dessa ämnen

SörmlandNäringslivaffarsliv
Relaterat