Vad behöver primärvården för att fungera bättre?

SÖRMLAND

Så här svarar politikerna.

Christer Kax Sundberg (L), första vice ordförande, landstingsfullmäktige: — Mer resurser behövs, det är vi eniga om inom Liberalerna. Vi behöver utöka allmänläkarkompetensen, vi behöver en betydligt bättre allmänsjukvård.

Björn Zetterqvist (M), ledamot, primärvårdsnämnden: — Stabilitet. Det är väldigt mycket som har utvecklats samtidigt som man har problem att få personal som stannar. Ett väldigt stort problem är kontinuiteten, att få vårdkedjorna att fungera vidare från primärvård till olika specialiteter. Där jobbar ju landstinget med att få vårdteam och det tror jag är en nödvändighet. Vi skulle också behöva mer permanent tolkhjälp, det tror jag skulle lätta på det totala trycket på vårdcentralerna väldigt mycket.

Monica Johansson (S), landstingsråd, ordförande landstingsstyrelsen: — Vi tillför 100 miljoner till primärvården i landstingsbudgeten och en sak som vi tycker är jätteviktig från både koalitionens och socialdemokraternas sida är fast läkarkontakt för till exempel en del kroniskt sjuka. Mer medel till logopeder och till fotvård är också något vi ser att vi behöver föra mer resurser till. Eftersom vi blir fler i Sörmland besöker också fler söka till vårdcentralerna, så vi behöver mer medel där också och det kommer bli lite fria pengar som vårdcentralerna själva kan använda till områden de själva ser att de behöver satsa på.

Carl Werner (MP) första vice ordförande, primärvårdsnämnden: — I Sörmland behöver vi fler vårdcentraler. I det ligger ökade resurser. Vi har också ett ganska stort behov av att investera i nya lokaler för befintliga vårdcentraler. Vi behöver fler anställda och lösa problemet med hyrpersonal.

Björn Karlsson (SD), ledamot primärvårdsnämnden: — Primärvården behöver mer resurser så att man kan ha mer personal, så att man kan ha utökade öppettider och så att du som kund kan ha en läkare som känner igen dig.

Maud Ekman (V), ersättare primärvårdsnämnden: — Vi jätteglada över att ha fått en avgiftsfri primärvård, men det innebär att besöksantalet har ökat, så då behöver man tillskjuta resurser. Många av de landstingsdrivna vårdcentralerna har behov av att utvidga sina lokaler så att man kan ta emot fler patienter. Man behöver också förbättra arbetsmiljön så att personalen trivs bra. Mer resurser behövs till mer personal.

Anna Jernemalm (KD), ledamot primärvårdsnämnden — Vi har en bra primärvård i Sörmland. Det vi anser är att man behöver se över tillgängligheten och öppettiderna på samtliga vårdcentraler så att vi kan möta dem som behöver vård, även kvällar och helger. Man ska inte behöva söka akut för halsfluss för att vårdcentralen har stängt. Vi behöver möta vårdtagarna och avlasta akuten så att patienterna får den vård de behöver med kända läkare och sköterskor, även kvällar och helger.

Mattias Claesson (C), ordförande landstingsstyrelsens hälsovalsberedning: — Vi behöver stärka rollen för specialistläkare i allmänmedicin, höja deras status. Det som är grunden för allt är att det finns tillräckligt med läkare som vill jobba inom svensk primärvård. Sen får vi inte glömma de andra yrkeskårerna. Vi behöver se vad tekniken kan hjälpa till med och flytta det som inte behöver sjukhusens resurser närmare patienterna.

Jonas Lindeberg, Vård för pengarna, gruppledare, ledamot landstingsfullmäktige — Utbildning av egna distriktsläkare är en bra satsning som vi tycker att man ska utöka. Det är viktigt att det finns fast anställd personal. När det gäller resurstillskottet så ska primärvården vara basen i hälso- och sjukvården, den ska få mer resurser i takt med att de klarar ett större uppdrag. Att ha hög tillgänglighet, tidsmässigt också, är viktigt, det funkar bra på många vårdcentraler, men inte på alla.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

LandstingetLandstinget SörmlandSjukvård
Relaterat