"Steg två är att ansöka om att få anlägga en husvagns- och husbilscamping" säger Mikael Lind. Med nya personer i tf-styrelsen kommer nya idéer. I Griparna bubblar det av entusiasm.

– Vi vill ha en anläggning som är öppen sju dagar i veckan. Vi har en fin arena så det är synd att bara använda den under matchdagarna, säger tävlingsledaren Mikael Lind.

Han är en av de som kommit tillbaka till klubben efter några års bortavaro.

Artikelbild

| Griparna vill göra banområdet mera attraktivt för besökarna. Här är det Torbjörn Lindberg som håller på med en bättre runt om-vall.

Att göra i ordning startkurvan har två positiva effekter, dels så kan föreningen tjäna extra pengar, dels så kan översvämningsproblemet på banan vara historia.

– Under 80-talet rasade vallen och tryckte sönder en ledning. Den har i sin tur gjort att knattebanan stått under en meter vatten ibland och i och med det här arbetet ska det problemet vara avhjälpt.

Schaktmassorna, som tas från ett byggprojekt på Brandholmen, gör att gångvägen runt arena breddas.

– Och sen kommer vi att fylla upp så mycket som möjligt av marken bakom. Det är en ganska stor yta, runt två fotbollsplaner. Det har vi fått grönt ljus från kommunen för, vi arrenderar ju deras mark, men sedan behöver vi tillstånd för att anlägga en camping.

Mikael säger att det kommer att ske fler förändringar under året, men vill inte avslöja allt. Ett som är klart är att man även i utgången av första kurvan vill anlägga en kiosk/pub. 

– Vi har redan köpt ett av Svärdklovas campinghus, men vi har väntat på tjälen för att kunna flytta på det, sen ska vi även installera en toalett.