Efter säsongen 2017/2018 redovisade Nyköpings Hockey Ungdom sammanslaget med Gripen ett underskott på 460 000 kronor. Detta trots att A-laget, som under säsongen har spelat i hockeyettan under namnet Nyköping Gripen, gick in med en del pengar i hopslagningen.

Hur kunde det gå så här?

– Det är många bäckar små i hela föreningen som ligger bakom ett resultat som vi givetvis inte alls är nöjda med. Om vi ser till A-lagsbiten hade vi framför allt ett dåligt materialavtal som inte gick i hamn. Vi fick lösa det under säsongen med löpande extrainköp utan som blev väldigt dyra utan avtal, säger NH Ungdoms tillförordnade ordförande Marcus Höglin.

Så ska det med andra ord inte bli nästa år?

– Nej, nu har vi ett nytt föreningsavtal med Intersport och Warrior, som minskar materialkostnaderna. Vi får utrustning i tid och slipper göra extrainköp. Vi har även minskat ner på budgeten för juniorverksamheten, men tror att vi kan behålla samma kvalitet, säger Höglin.

Klubben lyckades vid ordinarie årsmöte dessutom inte hitta någon ersättare till Höglin, som anger personliga skäl som jobbet att han vill sluta.

– Men jag kommer jobba vidare i klubben med de uppgifter som den nya styrelsen finner lämpligt. Jag brinner fortfarande för klubben.

Har ni någon ny ordförandekandidat när ni återupptar årsmötet den 23 augusti?

– Ja, det finns kandidater till alla poster.

Blodflödet när det gäller minussiffror har inte stannat under sommaren. Höglin har fått jobba vidare och de åtgärder som styrelsen har vidtagit är kraftfulla på sina håll. Det behövs. När juli gick över till augusti hade föreningen förfallna skulder på 603 000 kronor.

– Det rör främst två stora leverantörer. Därför har vi kunnat upprätta betalplaner. Skulderna ska vara betalda senast den 2 november, förklarar Höglin.

En aktör som har ekonomiska krav är kommunen.

Finns det ett konkurshot just nu?

– Nej.

Det handlar om ett stålbad där den redan sparsamma personalbiten nu närmast är obefintlig.

– Vi har sagt upp personal och går just nu igenom lokalbehovet.

Styrelsen vill styra resurserna till isen. Därför fortsätter föreningen med "avlönade tränare under utbildning" för A-lag, juniorer och konståkningen. För de yngsta finns en vakant tränartjänst som inte kommer att tillsättas förrän ekonomin är i balans.

– Vi vill försöka klara av att inte rucka på kvaliteten, trots den nödvändiga handlingsplanen.

Våren 2019 måste ni ligga på 200000 plus om A-laget ska få spela vidare i hockeyettan – känns det rimligt?

– Ja, minst 200000 plus är målet och vi SKA klara det.

Behövs det bra publiksiffror i A-lagets matcher då?

– Vi är alltid beroende av vår publik, men vi har inte budgeterat med några höjda siffror – bara sådant vi kan styra och reglera själva.

Det finns flera Nyköpingsboende spelare som saknar kontrakt medan ni har värvat utifrån – kan spelartruppen förändras nu?

– Nej, spelarbudget och ledarbudget för A-laget är sammantaget lägre än förra året. Vi har varit väldigt tydliga med att Nyköping inte längre är en klubb där man spelar för att tjäna pengar utan för fina faciliteter och möjligheter med jobb och boende. Ersättningen är samma som förra året; kaffepengar jämfört vissa klubbar, bland annat i södra serien.

– Vi har fyra Nyköpingskillar som blir förstaårsseniorer som har tryoutkontrakt och samtalar med vissa av de här Nyköpingsborna.

Klubben annonserar efter boende och jobb.

– Ja, några har vi inte hittat lösning till. Men det går framåt. Och jobbet är lättare nu när de är på plats; många har intervjuer den här veckan,

Ni har en trupp för allettan men känns det rimligt ekonomiskt att spela där?

– Ja, vi vill inte rucka på det sportsliga, så vi har tagit höjd för allettan om laget skulle kvalificera sig.