Alla arbetsgivare är skyldiga att anmäla olyckor och allvarliga tillbud. Via sitt bolag är Erik Skoglund sin egen arbetsgivare och har sammanfattat händelsen i sin anmälan:

"Den skadade är professionell boxare och skadades under ett träningspass bestående av sparring. I direkt samband med att träningen skulle avslutas föll den skadade ihop och blev medvetslös. Ambulans tillkallades och den skadade fördes till sjukhus där traumatisk hjärnblödning konstaterades och han fördes direkt till specialistvård och operation."

Vad Arbetsmiljöverket gör med Skoglunds anmälan är fortfarande en öppen fråga. Robert Aldén säger att det var korrekt att anmäla händelsen.

– Det förefaller som det är en skada som uppstått i samband med hans yrkesutövning. Spontant kan jag inte säga hur vi kommer att bedöma det, det måste jag diskutera med en jurist.

Det finns flera tänkbara utgångar. Anmälan kan avskrivas direkt. Den kan också leda till att arbetsgivaren, alltså Erik Skoglunds eget bolag, måste göra en egen utredning. Arbetsmiljöverket kan också göra en inspektion direkt på plats och fatta beslut utifrån det.

– Det här är ett mycket ovanligt ärende. Teoretiskt kan vi förbjuda en del av en verksamhet som är förknippad med allvarliga risker. Men det måste vägas mot annan lagstiftning. Jag har svårt att se att vi hamnar där. Idrott är speciellt och det här är en idrott som går ut på att slåss i en ring under kontrollerade former, säger Robert Aldén.