I en paus vid ett sparringpass i Nyköping den 8 december svimmade Skoglund och fördes i ambulans till Nyköpings lasarett. Han drabbades av hjärnblödning och försattes i medicinsk koma. När Skoglund kom hem efter sjukhusvistelsen anmäldes händelsen till Arbetsmiljöverket.

– Vi har diskuterat mycket. Det är ett ovanligt ärende, säger Bernhardsson.

Arbetsmiljöverket begärde att Erik Skoglund skulle göra en egen utredning. Nu står det klart att myndigheten inte kommer att göra en egen inspektion.

– Vi bedömer att utredningen är tillräcklig. De har gjort vad som är rimligt. I utredningen finns inget som pekar på den egentliga anledningen till olyckan, säger Mikael Bernhardsson.

Det var inget slag som knockade Skoglund medvetslös under sparringpasset.

– Han hade satt sig ner i en paus och då svimmat och blivit medvetslös.

Enligt Mikael Bernhardsson ger utredningen ingen förklaring till Skoglunds kollaps och det finns ingen direkt koppling till boxningen.

– Det kan finnas bakomliggande orsaker men rent medicinskt vet man inte varför han fick en hjärnblödning.

Arbetsmiljöverket har nu avslutat ärendet. I utredningen framgår inget om Skoglunds aktuella hälsoläge.