Banläggarna bjuder på utmanande banor på nyreviderad karta vid Nynäs slott.