Det obundna Digidelnätverket bildades 2013 i syfte att öka digital delaktighet för människor i alla åldrar och samhällsgrupper. Målet då var att få ytterligare en halv miljon svenskar att använda internet innan årets slut.

Årets tema är bland annat att främja mediekunnighet, skapa trygghet och tillit till teknik, samt att förbättra anställningsbarhet genom att utveckla rätt kompetens för digitala jobb.

– Vi vill framför allt nå ut till personer som känner sig osäkra när de ska ut på nätet, eller inte har möjlighet till digital delaktighet, säger Klara Jennische som är IT-bibliotekarie på Multeum.

Hon ser en stor efterfrågan om kunskap på området och tycker det är bra att kommunen är med på kampanjen.

– Mer och mer sker digitalt och med det ökar risken för att en del människor hamnar i ett utanförskap när det handlar om tekniken. Behovet att lära sig mer om vardagliga IT- och mobiltjänster ökar med teknikutvecklingen, säger Klara Jannische.

Under All digital week håller därför kommunens bibliotek en rad kurser och öppna föredrag som ska hjälpa människor på den digitala traven.

– Vår stora grej är på Multeum på torsdag eftermiddag. Då håller vi en tre timmars kurs i hur det fungerar med digitala betalningar. Alla evenemang är kostnadsfria och man får gärna föranmäla sig, säger Klara Jannische.

På onsdag ska bredbandsstrategen Göran Hedström berätta om fiberanslutningen i Strängnäs och samma dag finns kommunens digitala strateger Patrik Nilsson och Frederic Rambaud på plats i Multeum för att förklara fördelarna med robotiseringen inom Jobbtorg.

– I höst kommer vi att arrangera ytterligare en IT-vecka för allmänheten. Det skulle egentligen behövas många fler insatser än så här för behovet av kunskap på området är större än vad vi kan tillgodose, säger Klara Jannische.