Kommunen vet inte vem som ägde båten och har heller ingen rätt att transportera iväg farkosten – när isen smälter.

– Båten som måste ha legat där sedan i höstas var på väg att sjunka, säger Krister Pihl.

Han berättar vidare att om motorbåten inte togs bort kunde det klassas som nedskräpning och att en eventuell bärgning på det kommunala vattnet måste bekostas av ägaren.

Oron var ganska stor i början av veckan då Mälarens is började ge vika och båten, som tagit in vatten, fick kraftig slagsida.

– Vi vill att ägaren säkerställer att båten inte sjunker, säger Krister Pihl.

Segelbåten på bilden ligger också på svaj cirka 100 meter från land.

– De där två har krokat ihop sig, berättar Göran Swensson på teknik- och servicekontoret.

Men segelbåten betraktas inte som ett lika stort problem?

– Miljömässigt, nej. Däremot har den legat på andra ställen där den inte borde ha varit under ett par års tid. Vi har bara lyckats få tag på ägaren en gång.

Det här låter inte som världens roligaste arbetsuppgift?

– Nej, man börjar bli trött på människor som inte kan ta hand om sina båtar.

Krister Pihl kontaktade bland annat räddningstjänsten för att be dem göra en bedömning av läget.

– Vi var där första gången i onsdags. Det satt ingen motor på båten och fanns inga tecken på läckage, berättar insatsledaren David Hultman.

– Det här är ett problem som brukar dyka upp om vintrarna. Tyvärr släpar lagstiftningen efter, inte heller vi kan göra särskilt mycket. Det är väl även tveksamt om det är vårt uppdrag egentligen, fortsätter han.

Under torsdagen åkte räddningstjänsten på nytt ut till Gorsingeholm.

– Då träffade vi faktiskt på ägaren som gav sig till känna. Vi hjälpte honom att ösa vatten, förklarar David Hultman.

Är faran över nu?

– Nja, det skulle jag inte säga. Båten är inte i gott skick och den höll verkligen på att sjunka. Men vi gjorde ingen räddningsinsats. Men risken finns där även om den inte är jättestor.

Ni la inte ut någon läns?

– Nej, den hade inte gjort någon nytta.

Jens Doverborg är miljöinspektör vid Strängnäs kommun. Han var informerad om situationen av Krister Pihl men hade inte besökt platsen.

– Så länge det inte finns något läckage som kan skada miljön blir vi inte involverade, säger Jens Doverborg.

Båten som sjönk vid Visholmen i fjol krävde både lastbil, kran och dykare för att bärgas.

– Kommunen har inte fått tillbaka för våra utlägg, säger Krister Pihl.

Tidningen har sökt Katrina Zettervall, mark- och exploateringschef i Strängnäs kommun.