"Efter ett flertal påtryckningar, samt hemställan från oss intagna, så har vi nu fått till svar att det är lager på lager samt vårjacka som gäller i vinter".

Så skriver en av de intagna i en anmälan till Justitieombudsmannen (JO).

Anmälaren hänvisar till fängelselagen och påstår att anstalten är skyldig att utrusta intagna med varma jackor.

Kriminalvårdsanstalten Mariefred har ännu inte yttrat sig till JO.