"Vår sammanfattande bedömning utifrån genomförd granskning är att kommunen i dag inte kan sägas ha den struktur och ordning som kan förväntas beträffande IT-säkerhet."

Det konstaterar kommunrevisionen efter att ha beställt, och fått, företaget KPMG:s granskning av Strängnäs kommuns IT-säkerhet. Ytterst ansvarig för frågan är sa kommunens säkerhetschef Magdalena Lind upp sig. Hon menade att det fanns "en otydlighet kring mandat och ansvar" som gjorde att hon inte kunde ta ansvar för sitt uppdrag.

– Det kommer att krävas ett nytt synsätt och tydligare besked från framför allt kommunstyrelsen. Med oförändrade resurser och en oförändrad brist på auktoritet från de styrande finns risk att efterfrågade chefer inte blir långvariga i vår kommun, säger Dag Bremberg.