Den nya sträckningen, som alltså fortfarande utreds, skulle gå i en tunnel under Tullgarn och därefter skulle spåret ledas på en bro över E4 mot Vagnhärad.

Ännu mer försenat för Ostlänken i Trosa

TROSA

Förslaget på hur Ostlänken ska dras genom Trosa kommun har dragit ut ännu mer på tiden. – Det är en väldigt stor apparat, säger Jonas Forsman, projektledare vid Trafikverket.

När det visades sig att det skulle bli för dyrt att dra höghastighetsjärnvägen genom det känsliga Tullgarn började Trafikverket undersöka möjligheten att lägga Ostlänken i en tunnel under marken i Natura 2000-området i stället. Men arbetet har tagit längre tid än väntat.

– Vi hade förhoppningar att kunna presentera det nya förslaget i slutet av juni, men det har visat sig att vi behöver borra mer och bygga nya 3D-modeller, säger Jonas Forsman som är Trafikverkets projektledare för Ostlänken genom Trosa kommun.

En fråga om hur krångligt det blir och hur dyrt det blir

Om den nya sträckningen, där tunneln går upp norr om motorvägen och järnvägen sedan leds vidare på en bro över motorvägen till en station nära Vagnhärad, är det bästa alternativet beror på flera saker.

– Om det ska vara genomförbart är en fråga om hur krångligt det blir och hur dyrt det blir, säger Jonas Forsman.

Han vet ännu inte hur lång tid det kommer att ta tills det andra samrådet för sträckan genom Trosa kommun kan hållas.

– Vi vill komma vidare så snart som möjligt, men det är svårt att säga. Det nya förslaget kan presenteras om någon månad eller i alla fall före årsskiftet. Men helt säker kan man inte vara.

De höga naturvärdena i Tullgarn ställer extra höga krav på bland annat bullerskydd om Ostlänken skulle dras ovan mark, därför undersöker Trafikverket om det går att bygga en tunnel. Men arbetet drar ut på tiden. Foto:

I sitt arbete fortsätter Trafikverket att arbeta utifrån uppdraget att bygga en höghastighetsjärnväg för tåg som kan gå i upp till 320 kilometer i timmen. Detta trots att Trafikverket har föreslagit att Ostlänken ska byggas för en maxhasighet på 250 kilometer i timmen. Under våren ska regeringen fatta beslut om vilka hastigheter Ostlänken ska byggas för.

Viktigast för Trosa kommun är att stationen i Vagnhärad hamnar så nära det ursprungliga förslaget som möjligt.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

TrafikverketTrosaMiljöOstlänkenSnabbjärnväg
Relaterat