Även i Trosa skiljer sig kompetensen åt

Trosa

Även i Trosa är det skillnader i kompetens på kommunens skolor men i genomsnitt är 73 procent av lärarna behöriga.

Tre skolor sticker ut i Trosa kommun eftersom de tillhör den tredjedel av landets skolor som har högst andel behöriga lärare. I topp finns Skärlagskolan där 88,6 procent av lärarna har lärarlegitimation, följt av Kyrkskolan som landar på 80, 4 procent behöriga lärare.

Av Tomtaklintskolans 22,8 heltidsanställda lärare har 79,6 procent lärarlegitimation, enligt siffror från Skolverket.

Myndigheten räknar antalet lärare på en skola uttryckt i heltidstjänster, men det kan alltså egentligen vara två lärare som jobbar halvtid.

Uppgifterna gäller dock läsåret 2016/2017 och med tanke på den senaste tidens turbulens vid Tomtaklintsskolan så ser behörigheten kanske lite annorlunda ut i dagsläget vid just denna skola.

I Trosa har i genomsnitt 73 procent av lärarna lärarlegitimation vilket motsvarar storstädernas riksgenomsnitt.

I botten finns Fornbyskolan där 58 procent av personalen har lärarlegitimation följt av Vitalisskolan med 67 procent och Hedebyskolan som har 79 procent behöriga lärare.

SN har förgäves försökt nå skolchefen Mats Larsson för en kommentar.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

SkolverketTrosa kommunskola och utbildning
Relaterat