Besluten om Ostlänken ligger på miljö- och energidepartementet och hos miljöminister Karolina Skog. Förra vintern besökte hon landshövding Liselott Hagberg i Nyköping för att prata om Ostlänken. Foto:

Besluten som ligger hos regeringen

SÖRMLAND

Trafikverket har gjort sitt, nu väntar alla på regeringens beslut.

Under våren väntas regeringen fatta beslut i tillåtlighetsprövningen. Där avgörs om Ostlänken får byggas enligt miljölagstiftningen. Det är i den ansökan som Trafikverket har kompletterat med bland annat nya uppgifter om Tullgarn och Trosaåns dalgång.

Regeringen ska också fatta beslut om var stationen vid Skavsta ska placeras, samt om snabbjärnvägen ska byggas för 250 eller 320 kilometer i timmen som högsta hastighet för tågen.

Ett samråd för den nya sträckningen planeras till början av 2019, men Trafikverket undersöker om det är möjligt att tidigarelägga samrådet något.

Själva bygget av Ostlänken genom Trosa kommun kan sätta i gång tidigast 2020.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

NyköpingVagnhäradOstlänkenSnabbjärnväg
Relaterat