Onsdag 19:00 är det kommunfullmäktigemöte i Skärborgarnas hus, Trosa. Foto:

"Det behövs en mer jämlik skola"

TROSA

Det behövs en likvärdigare skola där elever oavsett bakgrund och ekonomiska förutsättningar kan nå målen. Det framhäver oppositionen i en motion.

I oktober förra året lämnade oppositionens Ann-sofie Soleby-Eriksson (S), Maria Arman (MP) och Tommy Fogelberg (V) in en motion till kommunfullmäktige (KF). Oppositionen föreslår att KF ger humanistiska nämnden i uppdrag att utreda hur elevpengen kan utformas för att nå en mer jämlik skola.

Man vill även att KF beslutar om att införa en del av elevpengen som är strukturell/kompensatorisk för att uppnå en likvärdig förskola/grundskola i kommunen. Humanistiska nämnden föreslår att KF under onsdagskvällens möte i Skärborgarnas hus bifaller motionen i delen som gäller en utredning av hur elevpengen ska utformas för en jämlikare kunskapsskola.

Kommunstyrelsens ordförande Daniel Portnoff (M) konstaterar i ett skriftligt svar att det i arbetet med att säkra lika tillgång på utbildning med lika kvalitet pågår ett löpande förbättringsarbete i Trosa kommun. "Under hösten 2018 utreder skolkontoret om resursfördelning kan utvecklas ytterligare i syfte att förbättra likvärdigheten mellan skolorna i Trosa kommun för bästa måluppfyllelse. Därför tillstyrks motionen i den del som gäller att humanistiska nämnden ska utreda om elevpengen behöver förändras."

Daniel Portnoff framhäver även att det inte är möjligt att ta beslut om en annan resursfördelning innan utredningen är klar. Därför avslås den biten av motionen.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Trosa kommunTrosaVagnhäradPolitikPolitiker
Relaterat