Petter Hiort af Ornäs, närmaste grannen till området Storökan som ska byggas på den gamla villatomten i bakgrunden, är bekymrad över ny detaljplan. Foto:

Detaljplan för Storökan får mothugg av miljöpartister

Trosa

Under onsdagkvällen tas beslut i kommunfullmäktige om detaljplan för området Storökan. Miljöpartiet är inte enigt med övriga om att flerbostadsområdet ska byggas.

SN har i ett flertal artiklar följt utvecklingen av planerna för bostadsområdet Storökan på höjden av Persögatan. Enligt den detaljplan på området som redan antagits av samhällsbyggnadsnämnden och som föreslås antas av kommunfullmäktige ska sex huskroppar som inrymmer 24 lägenheter byggas på området, som tidigare varit en villatomt.

Grannar har i flera omgångar protesterat mot höjden på lägenhetshusen som ska bli två, respektive tre våningar höga, samt uttryckt oro för hur trafiksituationen i området ska påverkas.

Miljöpartisternas gruppledare Maria Arman deltar inte i beslutet och hennes partikollega Björn Kjellström reserverar sig skriftligt mot beslutet med motiveringen att den innebär väsentliga förändringar i närmiljön för grannarna.

Kjellström förordar att en ny detaljplan borde utarbetas, där exploateringen av området mer bevarar dess nuvarande karaktär. "Någon påtaglig förändring av den sociala strukturen i området kan införande av den nya boendeformen knappast medföra, med de priser för lägenheterna som aviserats. Det är därför oklart vilka de påstådda positiva sociala konsekvenserna kan bli."

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

Trosa kommunByggnation
Relaterat