Elstolpar. Arkivbild.

Elstolpar ska bytas vid fornlämning i Vagnhärad

VAGNHÄRAD

Vattenfall har fått tillstånd att byta ut elledningarna som korsar Lånestavägen. Men arbetet måste föregås av en arkeologisk undersökning.

Tidigare i år ansökte Vattenfall Eldistribution om att byta ut elledningar på stolpar i Vagnhärad. Något de nu har fått tillstånd till. Tillståndet är dock villkorat då stolparna som berörs står på ett fornlämningsområde. Fornlämningen Trosa-Vagnhärad 249:1 är en förhistorisk boplats där man tidigare hittat fynd av lerputs. En form av väggmaterial som användes till förhistoriska hus.

Länsstyrelsen i Södermanland skriver i sitt beslut att fornlämningens omfattning inte är fastställd. Något som innebär att det sannolikt kan finnas kvar intressanta arkeologiska lämningar under ytan där elstolparna står.

Därför måste arbetet föregås av en arkeologisk undersökning där lämningarna kan dokumenteras och eventuella fynd kan tas om hand.

Läs mer om dessa ämnen

VagnhäradHistoria