Mats Larsson, skolchef i Trosa kommun, ser fram mot det nya läsåret. Foto:

Ett tufft läsår är avslutat - nu börjar ett nytt

TROSA

25 öppna ärenden hos Skolinspektionen. Ett vitesföreläggande mot Fornbyskolan och ett stökigt läsår på Tomtaklintskolan. Det är ett sätt att beskriva det föregående läsåret. Skolchefen har lärt av det som varit och ser fram mot det nya läsåret.

– Jag längtar verkligen efter att få börja det här läsåret, säger skolchefen Mats Larsson.

Skolstarten står för dörren och inom några veckor är det full fart i landets skolor. Föregående läsår var allt annat än lugnt i Trosa kommun; kritiken mot Fornbyskolan ledde till vitesföreläggande då Skolinspektionen såg att andelen obehöriga lärare var stor och på det anmälningar till samma myndighet från lärare på Tomtaklintskolan om situationen där.

– Det har varit ett jobbigt år, tillstår Mats Larsson. Men faktum är att situationen är mycket bättre i dag än vid samma tidpunkt ifjol. Han förklarar att han bygger det uttalandet på att facit av alla rekryteringar på de båda skolorna har lett till att samtliga lärare är behöriga för de ämnen de ska undervisa i.

Likvärdigheten är ett område som alla skolhuvudmän måste hålla koll på. Av Skolverkets statistik framgår att en högre andel pojkar får godkänt i samtliga ämnen än flickor, vilket är ovanligt. Trots det är flickornas meritvärde högre. Det betyder att betygsspridningen är betydligt större bland flickorna. Av statistiken framgår också att pojkarnas slutbetyg betydligt oftare sänks i förhållande till resultatet på nationella provet än vad som är fallet för flickorna.

– Vi har uppmärksammat det, men du sätter fokus på något jätteviktigt. Våra siffror är inte som på riksplanet, menar Mats Larsson. Man ska vara försiktig med jämförelser mellan nationella prov och slutbetyg, men vi ser ändå indikationer på att det finns för stora variationer på våra skolor.

Mats Larsson menar att lärarna ändå ska ha stort beröm för arbetet de gjort.

– Igen, föregående läsår var tufft för alla. Trots det ser vi att meritvärdet är högre i år på båda våra högstadieskolor. Det visar vilket jobb lärarna gjort.

Det totala meritvärdet har höjts från föregående läsår, från 225,4 till 237,7. Skillnaden på 20 meritpoäng mellan de två högstadieskolorna kvarstår dock.

– För att jobba med likvärdigheten har vi sedan några år börjat avidentifiera de nationella proven. Just nu gör vi det i årskurs 6 och 9 men inom kort gäller det även proven i årskurs 3, berättar han. Vi har påbörjat flera stadieövergripande processer, drivna av lärarna själva, för att alla våra pedagoger ska vara trygga i både själva bedömningsarbetet men även i betygssättningen. Det blir sakta bättre.

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

SkolinspektionenTrosa kommunskola och utbildning
Relaterat