Ett nationaldagsfirande på Trostorp (Bilden ej från aktuellt nationaldagsfirande).

Fina stipendier delades ut

TROSA
annons

"För uppvisande av en utvecklad litterär mognad och analysförmåga..." En rad Trosabor har tilldelats fina stipendier för framstående prestationer. Simon Fridh, Matilda Edström och Karolina Bäck är några

I samband med nationaldagsfirandet delade Lions club Trosa ut två stipendier: Lionsstipendiet och Kulturskolestipendiet. Lionsstipendiet var på 10 000 kronor och tilldelades Vagnhärads hembygdsförening på Trostorp.

Motiveringen är att hembygdsföreningen gjort ett "engagerat och målmedvetet arbete med att utveckla Trostorp som kulturhistorisk träffpunkt och utbildningsplats, samt för den berikande programverksamheten man upprätthåller."

Kulturskolestipendiet på 5 000 kronor utdelades på Garvaregården och gick till eleven Nils Westlund på Kulturskolan i Trosa efter nominering av Kulturskolans fakultet. Ur motiveringen: "För hans engagemang i musiken och sitt instrument trombon.

Han söker utmaningar för att utvecklas och är en trevlig och inspirerande elev på Kulturskolan. Nils deltar aktivt i verksamheten och är en god förebild för andra elever på skolan."

Flera stipendiater prisades under nationaldagen av Trosa kommun. Humanistiska nämndens ordförande Helena Koch (M) delade ut stipendier till årets elever i klass 9 gällande ämnena matematik, engelska och svenska. Här tilldelades tre elever vardera 10 000 kronor. I matematik prisades Simon Fridh, i svenska Matilda Edström och i engelska Karolina Bäck.

Läs mer om dessa ämnen

sverigetrosaVagnhärads hembygdsföreningfestdagar
annons

Mest delat denna vecka