Foto:

Finlands sak är vår!

TROSA
annons

Dryga 14 procent av kommunens totala invånarantal har finskt påbrå. Snart är det dags för finskt samrådsmöte i kommunhuset.

Enligt siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) består Trosa kommun av ca 1 600 personer med finsk anknytning, motsvarande drygt 14 procent av kommunens totala befolkning. Den 19 september klockan 16.00 är det dags för samrådsmöte för finskt förvaltningsområde i kommunhuset i Trosa. På dagordningen då står bland annat vad som är aktuellt inom barnomsorgen, aktuellt inom äldreomsorgen, aktuellt inom bibliotek, kultur och kommunkontor samt "Finland 100 år! aktiviteter under hösten".

Samtliga kommuner som ingår i ett förvaltningsområde får årligen statsbidrag från regeringen. Finskt förvaltningsområde anordnar en hel del aktiviteter i och kring Trosa. Det fullständiga programmet för hösten 2017 kommer under vecka 38.

Enligt siffror som Trosa kommun tagit fram om kommunens finnbördiga personer är 460 födda i Finland (ca 4 procent av totalbefolkningen.) 612 personer är inte födda i Finland. Dock har dessa minst en förälder född i Finland. 568 personer är inte födda i vårt östra grannland och har heller ingen förälder som är född i Finland. Dock har de minst en far-/morförälder som är född där.

Läs mer om dessa ämnen

Trosa kommun
annons

Mest delat denna vecka