Fler ansöker om skuldsanering

Gnesta/Trosa

Andelen skuldsatta i landet som ansökte om skuldsanering ökade med 54 procent fjol. I Södermanlands län ligger motsvarande siffra på 40 procent, men i Gnesta och Trosa är ökningen mycket högre än så.

Under 2016 sökte 460 personer i Södermanlands län om skuldsanering. 2017 hade antalet stigit till 645 personer. I Gnesta och Trosa däremot, är stegringen mycket större, visar ny statistik från Kronofogden.

I Gnesta ansökte 10 personer om skuldsanering år 2016 medan motsvarande siffra året därpå hade gått upp till 24. Det innebär en ökning med 140 procent. Läget är inte annorlunda i Trosa där andelen ökat med 92,3 procent under 2017.

En av orsakerna till att ansökningarna ökar kraftigt i hela landet, kan vara de nya skuldsaneringslagarna som trädde i kraft i november 2016 och gjorde det lättare att söka och genomgå en skuldsanering.

– Man kan se skuldsanering som en ekonomisk rehabilitering, där någon som har haft skulder i många år får möjlighet att starta om med nya förutsättningar. Det är bra att fler nu får den chansen, säger Matthias Blomberg, teamchef på Kronofogden.

Men i och med fler ansökningar har arbetsbelastningen på Kronofogden ökat och medfört längre väntetider. För närvarande tar det cirka fyra och en halv månad innan handläggningen startar. Detta trots att regeringen tillfälligt har utökat Kronofogdens anslag med 20 miljoner kronor per år under perioden 2017-2019. Myndigheten har ändå svårt att hinna med alla ansökningar.

– Vi har effektiviserat handläggningen och vidtagit flera andra åtgärder, till exempel tagit in resurser från andra delar av myndigheten, rekryterat och förstärkt med extra personal. Men trots detta har vi svårt att säkra rimliga väntetider utan att riskera andra delar av vår verksamhet.

Vid årsskiftet genomgick 1133 sörmlänningar en skuldsanering.

Läs mer om dessa ämnen

GnestaTrosa