Foto:

Fler p-platser i hamnen

TROSA

Det har framförts en del åsikter kring att det saknas parkeringsplatser i hamnen, något som blir extra problematiskt i turisttider.

Men nu har parkeringen vid hamnen byggts ut och har enligt Trosa kommun nu plats för ytterligare 24 fordon.

Totalt finns det nu cirka 80 parkeringsplatser i hamnen. Förutom parkeringsplatser har det även planterats nya träd och buskar vid parkeringen.

Läs mer om dessa ämnen

Trosa kommunTrosa gästhamn