Mats Larsson, skolchef i Trosa kommun. "Varje år har man tittat igenom likabehandlingsplaner och stämt av. Det finns rutiner så att dessa bitar ska vara levande när skolan startar." Foto:

Flera pågående kränkningsärenden

TROSA

Skolinspektionen har fått in flera kränkningsanmälningar beträffande situationen på flera kommunala skolor. – Man måste alltid vara vaksam i dessa frågor, säger Mats Larsson, skolchef i Trosa kommun.

Skolinspektionen (SI) har de senaste veckorna fått in flera kränkningsanmälningar. En anmälan från augusti gäller kränkande behandling i samband med utbildning i svenska för invandrare (SFI) och kommunal vuxenutbildning (Komvux) vid Hedebyskolan i Trosa kommun. Vid en uppsatsskrivning i slutet av vårterminen 2015 ska, enligt anmälan, en lärare bland annat ha anklagat eleven för att ha fuskat vid ett prov. Vid genomgång av provresultatet ska skolpersonal ha blockerat dörren och låst in eleven på skolkontoret. Enligt anmälan har eleven vid upprepade tillfällen även registrerats som frånvarande, trots deltagande på lektionerna.

SI:s barn- och elevombud fick i september in en annan anmälan rörande kränkande behandling mot elev vid Vitalisskolan. Trosa kommun ombeds nu att yttra sig.

I början av oktober inkom ytterligare en anmälan till SI, nu gällande skolsituationen för en elev vid Fornbyskolan. Utredningen ska påvisa om Trosa kommun följt bestämmelserna i skollagen om kränkande behandling vårterminen 2018 och elevens rätt till utbildning höstterminen 2018.

– De här anmälningarna är helt nyligen inkomna. Våra rutiner är att vi tittar på respektive anmälan på respektive skola och det kommer vi att göra med dessa också. Ibland kan dessa ärenden även hjälpa oss att upptäcka saker, säger Mats Larsson, skolchef i Trosa kommun.

Förra läsåret var det bland annat 25 öppna skolrelaterade ärenden hos Skolinspektionen, vitesföreläggande mot Fornbyskolan och ett allmänt stökigt läsår på Tomtaklintskolan. Mats Larsson har tillstått att det var "ett jobbigt år". Nu är kommunens skolverksamhet alltså på nytt under utredning.

– Man måste alltid vara vaksam i dessa frågor. Det är oerhört viktigt att hela tiden vara mycket tydlig med att mobbning och kränkningar inte är ok. Det är nolltolerans där, säger Mats Larsson.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

SkolinspektionenTrosa kommunTrosaVagnhäradSkola
Relaterat