Trosa är den pendlarkommun som beräknas öka tredje mest i Sverige under de kommande fem åren. Foto:

Folkmängden i Trosa beräknas öka tredje mest i landet

Trosa
annons

Trosa är en av de pendlingsnära kommunerna i Sverige som beräknas öka mest under de kommande åren.

Siffror från befolkningspronoser.se, framtagna av statistikbolaget Statisticon, visar att befolkningsökningen i Sverige ökar mest i pendlingsnära kommuner. Prognosen för befolkningstillväxten redogör att Trosa är den pendlingskommun som beräknas öka tredje mest i landet fram till 2021.

Mellan 2016 och 2021 beräknas folkmängden i kommunen öka från 12 447 till 14 498. Det är en procentuell förändring på 16 procent. 2011 uppgick invånarantalet till 11 493. 2016 hade det uppgått till 12 447. Det är en procentuell förändring med åtta procent.

I övriga Södermanland beräknas folkmängden öka mellan två och åtta procent fram till år 2021.

Trosa kategoriseras in under kommungruppen "pendlingskommun nära större stad". Övriga kommungrupper som finns i Statisticons befolkningsprognos är "landsbygdskommun", större stad", "pendlingskommun nära storstad", "mindre stad/tätort", "pendlingskommun nära mindre tätort", "landsbygdskommun med besöksnäring" och "lågpendlingskommun nära större stad".

Läs mer om dessa ämnen

Trosa kommun
annons

Mest delat denna vecka