Först sjösatte kommunen Powerhuset i Gnesta. Nu kommer nästa satsning, en frivilligorganisation – riktad till de invånare som kanske känner sig lite ensamma.

Frivilligförening ska råda bot på ensamheten

GNESTA

De invånare som kanske känner sig lite ensamma ska inte behöva oroa sig. Det är kommunens ambition när man nu sätter i gång en satsning där representanter från flera olika föreningar kraftsamlar för ett samordningsprojekt.

I måndags kunde man i SN läsa om invigningen av Powerhuset i Gnesta – platsen som ska främja nya möten för kommunens seniorer, inte minst för de som kanske hamnat i en ofrivillig ensamhet.

Nu fortsätter Gnesta kommun med nästa satsning – en slags samordnande frivilligförening, bestående av representanter från flera olika föreningar. I nuläget är seniorföreningarna SPF och PRO inkopplade, och även Svenska kyrkan har visat intresse.

– Sedan vill vi såklart nå flera. Tanken är att det här framförallt ska förhindra isolering, att människor kan få känna sig som en del av ett sammanhang, säger Linda Bergström, verksamhetschef för Administration och bistånd inom Gnesta kommun.

Förhoppningen är att representanterna i den nya frivilligföreningen, med sina respektive kontaktnät, ska leda till utökade möjligheter för de invånare som vill aktivera sig eller träffa nya människor.

Satsningen har redan satts i rullning, men än så länge har man inte lyckats spika någon föreningsstruktur. Man söker bland annat efter en ordförande, förklarar Linda Bergström.

I nuläget utgår arbetet i huvudsak från Powerhuset, eftersom SPF och PRO har sitt säte där. Men den nya frivilligföreningen fokuserar inte enbart på äldre, understryker Linda Bergström.

– Det här riktar sig inte bara till seniorer, vi vill nå en bredare massa, barn och ungdomar, kanske människor som har levt i missbruk, och så vidare, säger hon.

Läs mer om dessa ämnen

Gnesta kommunSvenska kyrkanPRO