Gnestavägen blir huvudled

Vagnhärad

Från och med den 1 februari är Gnestavägen en huvudled och trafik på anslutande vägar har väjningsplikt.

Förändringen sker efter önskemål från yrkestrafiken, eftersom trafiken har stannat upp när långa fordon behövt väja för fordon från Gamla vägen när de svängt in på Gnestavägen från Stationsvägen. Tekniska kontoret har efter besiktning bedömt att vägen ska vara huvudled och beslut fattades i Teknik- och servicenämnden 30 november. Skyltar ska komma upp både på Gnestavägen och anslutande vägar. Hastighetsbegränsningarna förändras inte.