Detaljplanen för bostadsområdet ska nu ut på samråd. KARTA: TROSA KOMMUN

Här planeras 150 nya lägenheter

TROSA 

Enligt ett nytt förslag till detaljplan för området vid vårdcentralen kan ett nytt bostadsområde med 150 lägenheter börja växa fram där runt 2020.

Enligt ett förslag till ny detaljplan som snart ska ut på samråd, kan Trosa få ytterligare 150 bostäder i i nordöstra Trosa inom de närmaste åren. Det nya bostadsområdet har det uppmanande namnet Predikanten och ligger utmed Stensundsvägen och vid vårdcentralen, mittemot den nya bostadsrättföreningen Trosalundsberget.

– Det är ett jättespännande projekt som bland annat innebär en annan entré till vårdcentralen, så det lyfter hela området, säger Linda Axelsson, planchef i Trosa kommun.

Trosa kommun har tidigare påbörjat planläggning i den östra delen av planområdet för LSS-boende.

– Vi satte igång planarbetet för det men det fanns en lösning på annat håll, så det avslutades, säger Linda Axelsson.

Under våren 2017 bjöd Trosa kommun in till en markanvisningstävling för att ge olika exploatörer möjlighet att visa hur marken i området bäst kan vidareutvecklas. Förslaget till den nya detaljplanen utgår från det vinnande förslaget ”Östra Tomtaklint, Stadsliv med omtanke”. Exploatören bakom det är FB-bostäder, i samarbete med Larsson arkitektur.

– Det är väl etablerade exploatörer som tidigare byggt i Tomtaklintsområdet och som vi har förtroende för, säger Linda Axelsson.

Förslaget innebär en varierande bebyggelse med bostadshus på två till sex våningar, indelat i fyra kvarter. Husen är av modellerna radhus, lamellhus (fristående lägre flerfamiljshus) och punkthus upp till sex våningar. Det kommer även att finnas plats för kolonilotter, lekområden och ett parkeringstorg.

– En av tankarna är att skapa en ny stadsdel med gestaltningsmässig variation, även om byggnaderna håller samma design och stil, säger Linda Axelsson.

Närmast ska alltså detaljplanen ut på samråd och ett antagande av planen kan ske antingen på kommunfullmäktiges sista sammanträde 2018 eller det första 2019. Därefter ska projekteringen göras. Planförslaget innebär även en förändring av Stensundsvägen med en tillkommande busshållplats och en ny gestaltning av gatan.

– Infrastrukturen behöver byggas ut innan man kan påbörja byggnation. Om planarbetet går som det ska kan byggstarten av bostäderna rimligen ske i slutet av 2019 eller början på 2020, beräknar Linda Axelsson.

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Trosa kommunBostadBostadsmarknaden
Relaterat