Folkets hus i Trosa byggdes år 1936-37. Här kan man bland annat se på bio. Foto:

Ilska över Folkets hus namnbyte: Kör över folk

TROSA

Majoriteten Trosabor röstade för att Folkets hus ska fortsätta heta så. Trots detta förväntas kommunen besluta om namnbyte på torsdag – till Skärborgarnas hus. – Man skiter i medborgarna, säger Tommy Setzman (S), representant i kultur- och fritidsnämnden.

Under året har befolkningen i Trosa kommun kunnat rösta på vad nuvarande Folkets hus, byggt 1936-1937, ska heta i framtiden. Totalt har 178 namnförslag från allmänheten lämnats in till kommunen, som anser att spridningen var stor. Bland förslagen märks bland annat Trosa kulturhus/Kulturhuset (fyra röster) och Allaktivitetshuset (tre röster.)

En kraftig majoritet Trosabor har dock röstat för att Folkets hus ska fortsätta heta just så. Men trots att "Folkets hus" får 122 röster förväntas kultur- och fritidsnämnden under sitt sammanträde torsdag kväll besluta om ett namnbyte – till Skärborgarnas hus. Ett namn som inte fanns med bland de 178.

Den politiska oppositionen är starkt kritisk. Tommy Setzman, Socialdemokraternas representant i kultur- och fritidsnämnden, kallar proceduren för "väldigt märklig."

– Först utlyser Alliansen någon form av tävling där man vill få in förslag på vad Folkets hus ska heta. Men när en förkrossande majoritet då vill behålla namnet så kör man över och skiter i medborgarna och väljer något som ingen föreslagit, något som tjänstemännen själva kommit på, säger han.

Oppositionsrådet Ann-Sofie Soleby Eriksson (S) anser det vore felaktigt att byta namn.

– Vi tycker att en gammal institution som Folkets hus där namnet är inarbetat och ett landmärke som plats inte bör bytas. Folket har också sagt att de vill att det ska fortsätta heta Folkets hus, säger hon.

Oppositionsrådet Ann-sofie Soleby Eriksson (S) vill inte att Folkets hus ska heta något annat. Foto:

Kultur- och fritidskontoret motiverar bland annat namnbytet med att "kopplingen till Skärborgarna är stark och därför ett naturligt val." Cecilia Högberg är produktionschef i Trosa kommun.

Varför väljs inte förslaget med flest röster?

– En aktivitet var att uppmana allmänheten att inkomma med namnförslag. En annan var att tjänstemännen i samband med överväganden om fasadfärg och exteriört uttryck undersökte intressanta, historiska eller på annat sätt relevanta namnkopplingar som kunde binda samman omdaningen av huset, säger Cecilia Högberg.

– Det är svaren på dessa delar vi nu presenterar för nämnden att fatta beslut om.

Tommy Setzman har inte helt kastat in handduken inför torsdagskvällens sammanträde.

– Det skulle förvåna mig om någon från Alliansen röstar emot. Men jag vet i alla fall en person som föredrar Folkets hus.

.

Folkets hus

Folkets hus i Trosa byggdes år 1936-37. Sedan 1 september 2016 ägs Folkets hus av Trosa kommun som väntas ta beslut om namnbyte till Skärborgarnas hus. Skärborgare kallades fiskare i Trosa som hade vissa privilegier. Ur kultur- och fritidskontorets namnbytesmotivering: "Av allmänheten inkomna förslag framstår Folkets hus som det som borde förordas. Kontoret tror dock att det på samma sätt som vi bedömde att det fanns ett värde i att ändra fasadfärgen och husets exteriöra uttryck finns ett värde i att byta namn. Kopplingen till Skärborgarna är stark. Det finns en tydlig historisk koppling, vatten, fiske, knyter ihop vapnet, huset, syftet med att äga huset. Namnet Skärborgarnas hus betyder ju i någon mån även det samma som Folkets hus men gör det till Trosas alldeles egna. "

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Folkets husFolkets hus TrosaTrosa kommunAnn-sofie Soleby Eriksson (S)TrosaPolitikPolitiker
Relaterat