Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat Trosa kommuns konsulentverksamhet beträffande placering av barn i familjehem eller jourhem. Foto:

IVO-granskning av Trosas jour- och familjehem

TROSA

Inspektionen för vård och omsorg har granskat Trosa kommuns konsulentverksamhet beträffande placering av barn i familjehem eller jourhem. Kommunen får nu grönt ljus.

I november 2018 påbörjade Inspektionen för vård och omsorg (IVO) en riktad granskning av 40 kommuner i landet som kunde använda sig av konsulentstödd familjehemsverksamhet.

Trosa kommun fick beskedet att humanistiska nämnden skulle ingå i granskningen. Fokus var att ta reda på om socialnämnderna kontrollerar så att verksamheterna man placerar barn i har tillstånd.

"Även om majoriteten av verksamheterna har tillstånd så finns det en risk att det även finns barn placerade i olovliga verksamheter, det vill säga verksamheter som i dagsläget saknar tillstånd", skrev IVO när man i november underrättade om granskningen.

I ett skriftligt svar till IVO informerar Graham Owen, socialchef i Trosa kommun, att nämnden placerar barn via företagen Psykosocial support familjehemsguiden Fexler Höjer AB, samt Riande AB:

– Nämnden har kontrollerat dessa två verksamheters tillstånd muntligt senast augusti 2018. Kontroll av tillstånd kommer att ske skriftligt i samband med eventuella, nya placeringar framöver. Från 1 november finns även en rutin att kontroll av tillstånd rapporteras månadsvis till nämndens Individ- och Familjeutskott i samband med månadsrapportering av insatser.

IVO nöjer sig med att humanistiska nämnden uppger att kommunen kontrollerat och endast använder sig av konsulentverksamheter med nödvändigt tillstånd. I sitt beslut skriver myndigheten att man därmed avslutar ärendet.

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

IVOTrosa kommunTrosaVagnhäradBarnFamiljbarn och familj
Relaterat