Trosa kommun har ansökt om att badhuset Safiren i Vagnhärad skulle förses med övervakningskameror. Nu har länsstyrelsen avslagit ansökan. Foto:

Kallsup för Safiren – badgäster får inte kameraövervakas

VAGNHÄRAD

Safiren kommer inte att övervakas – det är för känsligt med kameror i badhuset, anser länsstyrelsen. För personalen är beskedet rena kallsupen . – Det påverkar säkerhetsarbetet, säger Mikael Norevall, chef för badanläggningen.

Trosa kommun har ansökt om att badhuset Safiren i Vagnhärad skulle förses med övervakningskameror på en rad platser och utrymmen. Vanligen finns badpersonalen på plats, men det finns obevakade utrymmen i byggnaden och vissa tider på dygnet är badhuset obemannat. Men nu har länsstyrelsen i Sörmland beslutat att avslå ansökan. Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att integritetsintresset på platsen väger särskilt tungt eftersom människor vanligtvis vistas där för rekreation och i egenskap av privatpersoner.

Kamerorna skulle bland annat övervaka trapphuset, handikappentrén, receptionen, samt simhall, bassänger och soldäck. Syftet med övervakningen skulle vara att förhindra olyckor och förebygga brott. Inom det övervakande området ska det vid fem tillfällen ha förekommit stölder, plus att det har skett skadegörelse i form av bland annat klotter på byggnaden. Länsstyrelsen påpekar dock att det inte finns "bevis" för hur många gånger klotter förekommit och att det heller inte finns någon bifogad bevisning som styrker stölderna.

Myndigheten fastslår att Trosa kommun inte vidtagit några alternativa åtgärder som är mindre integritetskänsliga än kameraövervakning.

"Länsstyrelsen finner vid en samlad bedömning att Trosa kommun inte visat att övervakningsintresset skulle väga tyngre än integritetsintresset. Ansökan om kameraövervakning ska därför avslås."

Mikael Norevall är chef för badanläggningen och sade nyligen att Safiren vill ha kameror ur säkerhetssynpunkt och som komplement till badbevakningen. Avslagsbeskedet kom som en överraskning.

– Nu har jag ju inte ens läst beslutet. Men det man kan säga nu som påverkas av avslaget är ju förstås säkerhetsarbetet. Men det får väl länsstyrelsen stå för nu då, säger han.

Beslutet kan överklagas till förvaltningsrätten.

Läs också

( 9 st )

Läs mer om dessa ämnen

Trosa kommunSafirenVagnhäradbad badplats
Relaterat